OCPVN.ORG

 

Because The Lord Is My Shepherd

Vì Chúa Là Mục Tử Của Con

 
Laurence RosaniaBefore I was received into the RC Church, I went to the Society of St Gregory Summer School. At one of the masses it was decided that everyone (80 people) would stand in a circle and receive communion at the same time.
The priest came round giving out the host, but passed me by because he knew I was not Catholic. Before everyone was able to receive the Body of the Lord, a woman across from me, Eileen Faux, could not bear it that I was not going to be able to receive.
She broke the circle and walked over to me. Breaking her host in half she said, “The Body of Christ”. Her act of Eucharistic hospitality had a powerful effect on me and was a large stepping stone in my journey to becoming Catholic.
Some years later I was in Chicago, USA, when a phone message came to say that Eileen had died very suddenly. I went to my room and in her memory wrote ‘Because The Lord Is My Shepherd’ in twenty minutes.
‘In love you make me a banquet…you make me welcome…and this joy fills me with gladness, it is too much to bear!’
 I am honored that this piece may find a place in the hearts of people in Vietnam. I hope all who sing it will feel God close to them as they ‘go through life’.

Trước khi Giáo Hội Công Giáo La Mã đón nhận tôi, tôi đã tham gia lớp học hè ở trường thuộc Hội Thánh Gregory. Có một lần trong Thánh Lễ, người ta chọn ra 80 người để đứng trong một vòng tròn và rước Mình Thánh Chúa cùng một lúc .
Vị linh mục đi vòng quanh trao bánh thánh, nhưng ngài bỏ qua tôi vì ngài biết tôi không phải là người Công giáo. Trước khi tất cả mọi người đều nhận được Mình Thánh Chúa, một người phụ nữ đứng đối diện tôi là Eileen Faux không nghĩ rằng tôi không thể rước lễ. Cô đã tách khỏi vòng tròn và đi về phía tôi. Bẻ đôi bánh thánh của cô ấy và nói "Mình Thánh Chúa Kitô". Hành động yêu mến Thánh Thể của cô ấy có tác động mạnh mẽ đối với tôi và là một bước tiến lớn trong cuộc hành trình của tôi để trở thành tín hữu Công giáo.
Một vài năm sau đó, lúc tôi ở Chicago (Hoa Kỳ) thì một tin nhắn điện thoại đến nói rằng Eileen đã qua đời rất đột ngột. Tôi đi vào phòng và với những ký ức về cô ấy tôi đã viết bài "Vì Chúa Là Mục Tử Của Con" trong vòng hai mươi phút.
“Với tình thương, Ngài mở tiệc chiêu đãi con… Ngài khiến con vui mừng… và niềm vui này tràn ngập trong con nhiều khôn xiết!”

Tôi rất vinh dự khi bài hát này có thể tìm thấy một vị trí trong trái tim của người Việt Nam. Tôi hy vọng tất cả những ai hát nó sẽ cảm thấy Thiên Chúa rất gần với họ trong suốt cuộc sống này.

#26 Thanh Ca Dan Chua, English Missal


1.
Because the Lord is my shepherd,
I have everything I need.
He lets me rest in the meadow and leads me
to the quiet streams.
He restores my soul and he leads me
in the paths that are right:

Lời dịch.

1.
Con có mọi thứ con cần,
Vì Chúa là mục tử của con,
Ngài đặt con nghỉ ngơi nơi đồng cỏ và dẫn con
đến dòng suối êm ả.
Ngài hồi phục lại linh hồn của con và Ngài dẫn con
đi trên đường công chính:

Ref.
Lord, you are my shepherd,
you are my friend.
I want to follow you always,
just to follow my friend.

Ref.
Lạy Chúa, Chúa là mục tử của con,
Ngài là bạn của con.
Con luôn muốn theo bước Ngài,
Chỉ theo bước Ngài mà thôi.

3.
And when the road leads to darkness,
I shall walk there unafraid.
Even when death is close I have courage,
for your help is there.
You are close beside me with comfort,
you are guiding my way:

2.
Và khi đường dẫn đến bóng tối,
Con sẽ bước đi mà không sợ hãi.
Ngay cả khi cái chết gần kề, con vẫn can đảm,
vì có sự trợ giúp của Ngài.
Ngài đang ở gần bên con với sự an ủi,
Ngài đang hướng dẫn đường con đi:

3.
In love you make me a banquet
for my enemies to see.
You make me welcome, pouring down honor
from your mighty hand,
and this joy fills me with gladness;
it is too much to bear:

3.
Với tình thương, Ngài mở tiệc chiêu đãi con
để quân thù con được thấy.
Ngài khiến con vui mừng, trao ban danh dự
từ tay hùng mạnh của Ngài,
và niềm vui này tràn ngập trong con;
nhiều khôn xiết:

4.
Your goodness always is with me
and your mercy I know.
Your loving kindness strengthens me always
as I go through life.
I shall dwell in your presence forever,
giving praise to your name:

4.
Con biết lòng nhân hậu và lòng thương xót của
Ngài luôn dành cho con.
Lòng nhân hậu của Ngài luôn mãi nâng đỡ con
xuyên suốt cuộc đời.
Con sẽ mãi nương náu trước Nhan Ngài,
Để dâng lời khen ngợi danh Ngài:#26 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

-    Shepherd (danh từ): A person who tends and rears sheep (from Oxford dictionary online http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/shepherd?q=shepherd): Một người chăm sóc và chăn nuôi chiên.
I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. (Jn 10:11)
Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. (Ga 10, 11)
-    Banquet (danh từ): An elaborate meal with several courses; a feast (from Oxford dictionary online http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/banquet?q=Banquet): Một bữa ăn thịnh soạn với nhiều món ăn, bữa tiệc.
“When you are invited by someone to a wedding banquet, do not recline at table in the place of honor. A more distinguished guest than you may have been invited by him, (Lk 14:8)
"Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, (Lc 14, 8)
-    Mighty (tính từ): Possessing great and impressive power or strength (from Oxford dictionary online http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/mighty?q=mighty): Có một quyền năng hay một sức mạnh lớn và ấn tượng.
When the sabbath came he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, “Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands! (Mk 6:2)
Ðến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? (Mc 6, 2)


#26 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Day: Solemnities and Feasts, The Commemoration of All the Faithful Departed (All Souls' Day) (November 2), Solemnities of the Lord during Ordinary Time, The Most Sacred Heart of Jesus

Ngày: Lễ trọng và lễ kính, Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ Các Đẳng Linh Hồn) (2 tháng Mười Một), các lễ trọng kính Chúa trong mùa Thường Niên, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Liturgical: Communion Song, The Liturgy of the Eucharist
Phụng vụ: Hiệp lễ, Phụng vụ Thánh Thể

Ritual: Order of Christian Funerals, Funeral Liturgy for Adults, Funeral Liturgy for Children, Vigil for the Deceased, Rite of Anointing (Care of the Sick),
Nghi thức: Nghi thức an táng Kitô Hữu, Phụng vụ an táng người lớn, Phụng vụ an táng trẻ nhỏ, Vọng canh thức, Nghi thức xức dầu (Chăm sóc bệnh nhân)

Scripture: Psalm, 23
Thánh Kinh: Thánh Vịnh 23

Topical: Care of the Sick, Comfort, Courage, Eternal Life / Heaven, Good Shepherd, Healing, Providence, Retreats,
Chủ đề: Chăm sóc bệnh nhân, an ủi, động viên, cuộc sống vĩnh cửu / thiên đàng, mục tử nhân lành, chữa lành, thiên ý, tĩnh tâm#26 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ