OCPVN.ORG

 

Create In Me

Tom Kendzia

 

Ref.
Create in me a clean heart, O God, a clean
heart, O God, create in me.

1.
O God, in your goodness have mercy on me.
In your compassion wipe out my offense.
Thoroughly wash me from my guilt, and
cleanse me from sins.

2.
For I acknowledge my offense and my sin is
always before me; against only you have I
sinned, and done what is evil in your eyes.

3.
A clean heart create for me, O God, a
steadfast spirit renew in me. Cast me not out
from your presence, O God. Take not your
Holy Spirit from me.

4.
Give us back the joy of our salvation, and
renew in us a willing spirit. O God, open my
lips, Lord, open my lips. And we will sing
your praise.

ĐK.
Lạy Chúa, xin tạo trong con một tấm lòng
trong trắng, lạy Chúa, xin tạo trong con một
tấm lòng trong trắng.

1.
Lạy Chúa, trong sự tốt lành của Ngài, xin xót
thương con. Mở lượng hải hà xoá tội con đã
phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm và tội lỗi
con xin Ngài thanh tẩy.

2.
Vì con đắc tội với Ngài và tội lỗi luôn ở trước
mặt con; con lỗi tội với một mình Chúa và
dám làm điều dữ trái ánh mắt Ngài.

3.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng
trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên
trung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho
gần Nhan Thánh. Đừng cất khỏi lòng con thần
khí thánh của Ngài.

4.
Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, và
lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Lạy
Chúa Trời, xin mở miệng con, lạy Chúa, xin
mở miệng con. Và cho con cất tiếng ngợi
khen Ngài.#211 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Vocabulary:

  • Have mercy on me, (Psalms 51:3)
  • Xót thương con, (Tv 51, 3)
  • Thoroughly wash away my guilt; and from my sin cleanse me.(Psalms 51:4)
  • Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. (Tv 51, 4)
  • Against you, you alone have I sinned; I have done what is evil in your eyes (Psalms 51:6a)
  • Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. (Tv 51, 6a)
  • A clean heart create for me, God; renew within me a steadfast spirit. (Psalms 51:12)
  • Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
  • Restore to me the gladness of your salvation; uphold me with a willing spirit. (Psalms 51:14)
  • Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con; (Tv 51, 14)

#211 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Tom Kendzia.png

Tom Kendzia is well known as a composer, arranger, producer, teacher, clinician, author and performer. He has been a professional liturgical musician for more than 30 years.

Since 1980, Tom has appeared throughout the U.S., Canada and Europe at national and diocesan gatherings. He has been the music and worship director of the East Coast Conference for Religious Education since 2002. He has 15 collections of liturgical and instrumental music published by OCP, including The Ships That Sailed and Make Us One. Tom graduated from Manhattanville College in 1976 with a degree in piano and music education.

Currently, he is a music and liturgy consultant for Harcourt Religion Publishers and music director at Christ the King Catholic Church in Kingston, Rhode Island, where he lives with his wife, Mary Carol and two children. This composition is his setting of Psalm 51.

He wrote this setting with a "Celtic" spirit in mind. He was hearing Irish harp and flute in his head when working on it and ended up with a fiddle player for the recording. He had also intended that this be used throughout the season of Lent as the responsorial psalm. As in many of his works for church singing, the arrangement offers a choir a significant role in the performance of the piece within the liturgy. If a music director was to use this for all of Lent he would recommend the gradual build-up of the arrangement over the course of the 40 days, with the choir (if available) adding more of their parts as the season continues. He added the choir on verse four on the last Sunday of Lent.

 

 

Tom Kendzia là một nhạc sĩ, nhà biên soạn lại các bản nhạc, nhà sản xuất, giáo viên, thầy thuốc, tác giả và là người trình diễn tài ba. Với hơn 30 năm, ông là một nhạc sĩ thánh nhạc phụng vụ chuyên nghiệp.

Từ 1980, Tom xuất hiện trong các buổi gặp gỡ của giáo phận và quốc gia ở khắp các nước Mỹ, Canada và Châu Âu. Năm 2002, ông là giám đốc âm nhạc và phụng tự của East Coast Conference for Religious Education (tạm dịch: Hội Nghị Các Tiểu Bang Đông Hoa Kỳ về Đào tạo Giáo lý). Ông có 15 tuyển tập thánh nhạc phụng vụ và thánh nhạc không lời do OCP xuất bản, bao gồm The Ships That Sailed và Make Us One. Tom tốt nghiệp trường Manhattanville vào năm 1976 chuyên ngành piano và giáo dục âm nhạc.

Hiện nay, ông đang là tư vấn viên âm nhạc và phụng vụ của Nhà Xuất Bản Công Giáo Harcourt và trưởng ban âm nhạc của Nhà thờ Công Giáo Chúa Ki-tô Vua ở Kingston, Rhode Island, là nơi ông đang sống cùng với vợ, bà Mary Carol và hai người con của mình.

Ca khúc “Create in Me” nằm trong tuyển tập Thánh Vịnh 51 của tác giả.

Tác giả viết tuyển tập này với tinh thần “Xen-tơ”. Ông nghe tiếng đàn Ailen và tiếng sáo vang lên trong tâm trí khi đang viết ca khúc và kết thúc bằng điệu đàn violon cho phần thu âm. Ông cũng dự tính thực hiện điều này trong suốt Mùa Chay như câu đáp ca. Qua các tác phẩm dùng trong việc ca hát trong nhà thờ của ông, sự sắp xếp tạo cho ca đoàn một vai trò quan trọng trong khi thể hiện mỗi một bài hát trong phụng vụ. Trong khi thực hiện việc này trong mùa Chay, tác giả đề nghị từng bước sắp xếp lại bộ tuyển tập các ca khúc trong 40 ngày, với ca đoàn (nếu có) khi thêm các phần nữa khi Mùa Chay tiếp tục. Tác giả thêm câu 4 cho Chúa nhật cuối cùng của Mùa Chay.


#211 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Season of Lent, Ash Wednesday.
Mùa chay, thứ tư lễ tro.


#211 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ