OCPVN.ORG

Thánh Ca Dân Chúa

Là một ấn bản mang tính đột phá, Thánh Ca Dân Chúa (Hymnal of God's People) là bản Thánh Ca bằng tiếng Việt đầu tiên có chứa nhiều bài hát tiếng Anh được dùng phổ biến trong Phụng vụ. Ấn bản bao gồm cả phần hợp âm kèm theo, phần hợp xướng được chọn lựa khá kỹ cũng như bản Trình Tự Thánh Lễ bằng tiếng Việt mới nhất được phê chuẩn, cùng với nhiều điểm khác nữa.

English Corner

Song of the Week

Song of the Week

Love to sing English songs, especially those found in Thánh Ca Dân Chúa and the annual English Missal? Learn your favorite Catholic hymns with audio clips and Vietnamese translations of the lyrics. 

Prayer Resources and Links

Prayer Resources and Links

Prepare for your weekly seminary/religious services or Sunday English Mass with these links for Scipture readings and sample intercessions. Daily meditations, as well as Feast and Saint of the Day resources are also listed. 

Vietnamese Catholicism

New English Missal

Are you ready for the new English translation of the Roman Missal? Download these pdfs for a detailed explanation of the revised texts and enjoy recordings of two Mass Settings by trusted OCP composers.