OCPVN.ORG

 

Go Make a Difference

Steve Angrisano, Tom Tomaszek

 
Refrain

Go make a diff'rence.
We can make a diff'rence.
Go make a diff'rence in the world.
Go make a diff'rence.
We can make a diff'rence.
Go make a diff'rence in the world.


1.
We are the salt of the earth,
called to let the people see
the love of God in you and me.
We are the light of the world,
not to be hidden but be seen.
Go make a diff'rence in the world.

2.
We are the hands of Christ
reaching out to those in need,
the face of God for all to see.
We are the spirit of hope;
we are the voice of peace.
Go make a diff'rence in the world.

3.
So let your love shine on,
let it shine for all to see.
Go make a diff'rence in the world.
And the spirit of Christ
will be with us as we go.
Go make a diff'rence in the world.

Điệp khúc

Hãy làm một điều biến đổi
Chúng ta có thể làm được
Hãy đi và biến đổi toàn địa cầu.
Hãy làm một điều biến đổi
Chúng ta có thể làm được
Hãy đi và biến đổi toàn địa cầu.


1.
Chúng ta là muối đất
Được kêu mời làm cho thế giới
Nhận thấy tình yêu Chúa trong bạn và trong tôi.
Chúng ta là ánh sáng cho thế gian,
Không phải để bị che dấu đi
Nhưng là để được nhìn thấy
Hãy đi và biến đổi toàn địa cầu.

2.
Chúng ta là cánh tay của Đức Kitô
Vươn đến tới những ai thiếu thốn,
Là hình ảnh của Thiên Chúa
cho mọi người nhận biết.
Chúng ta là thần khí hi vọng
Chúng ta là tiếng gọi hòa bình.
Hãy đi và biến đổi toàn địa cầu.

3.
Vậy hãy thắp sáng tình yêu của bạn
cho mọi người được thấy.
Hãy đi và biến đổi toàn địa cầu.
Thần Khí của Đức Kitô sẽ đồng hành với ta.
Hãy đi và biến đổi toàn địa cầu.


#372 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Vocabulary:

Salt of the earth: Muối cho đời

Chính anh em là muối cho đời” (Mt 5, 13).
Cũng như hạt muối là một phần không thể thiếu của sự sống, muối dùng để ướp cho món ăn thêm đậm đà hương vị, người môn đệ của Chúa Giesu được mời gọi để sống chứng nhân giữa lòng thế giới, trở thành "hạt muối cho đời".


Light of the world: Ánh sáng cho trần gian

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian (Mt 5, 14).
Cũng như ánh sáng là công cụ để dẹp tan bóng tối, để những ai đang trong bóng tối tìm được lối đi theo, người môn đệ của Chúa Giesu được mời gọi trở thành ánh sáng để dẹp tan bóng đêm tội lỗi, hận thù, ghen ghét của thế giới ngày hôm nay.


Spirit of Christ: Thánh Thần Chúa


 Grammar:

 1. Go make a difference
  • Go! Make a difference!
 2. So let your love shine on, let it shine for all to see.

  [Let + object + bare infinitive] [no passive] to allow somebody to do something or something to happen without trying to stop it.

  (From Oxford Advanced Learner’s Dictionary)

  Ex: Let us go to Notre Dame Church.
  Chúng ta hãy đi đến nhà thờ Chính Tòa.


#372 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Tom Tomaszek

Tom Tomaszek is an educator, composer, liturgical musician, author and youth advocate. He is well known in youth ministry and liturgy circles for his efforts to better integrate youth into parish worship. Tom’s ministry began with teaching English at a public high school while serving as a parish musician and catechist. Those experiences led to 14 years of service to the Archdiocese of Milwaukee’s youth ministry office. He holds a master’s in theological studies from St. Francis Seminary in Milwaukee, and a master’s in education from the University of Wisconsin. Currently Tom is director of the Artists and Repertoire division at OCP. He lives in Portland, Oregon, with his wife, Katherine.

Tác giả Tom Tomaszek là một nhà giáo dục, nhà soạn nhạc, nhạc sĩ phụng vụ và là người bảo hộ cho giới trẻ. Ông được biết đến trong công tác mục vụ giới trẻ và trong các nhóm phụng vụ nhờ nỗ lực qui tụ giới trẻ yêu mến việc thờ phượng trong giáo xứ. Công việc mục vụ của Tom đã bắt đầu bằng dạy anh văn tại một trường trung học và đồng thời khi ấy ông cũng đang là nhạc sỹ và là giáo lý viên trong giáo xứ. Những trải nghiệm đó giúp ông có được 14 năm kinh nghiệm trong văn phòng mục vụ giới trẻ tại Giáo hạt Milwaukee. Ông có bằng thạc sỹ về thần học tại chủng viện Phan-xi-cô ở Milwaukee và bằng thạc sỹ giáo dục tại Đại học Wiscosin. Hiện tại, ông là giám đốc của bộ phân lo về nghệ sĩ và dữ liệu tiết mục cho OCP. Ông sống tại Portland, Oregon với vợ là bà Katherine.

 

 

Steve Angrisano

Steve Angrisano is recognized as one of the most dynamic and effective communicators with Christian youth in the country. A singer, songwriter and storyteller, Steve creates relevant, dynamic music for liturgy and listening, proclaiming that through Christ we have the power to carry out God’s work. Steve's unique blend of laughter, song, story and often hilarious audience interaction have made him a popular choice for parish missions, concerts, workshops and youth events. A parish musician, music director and youth minister for 11 years, Steve’s focus is, and has always been, one of honest ministry. There is an unmistakable awareness that Steve is not a performer. What he shares, both in story and song, is a witness of the love and life of Jesus.

Steve Angrisano được biết đến như là một trong những nhà truyền thông năng động và ảnh hưởng nhất đối với giới trẻ công giáo ở quê hương ông. Là một ca sĩ, nhà soạn nhạc, và người viết truyện, Steve sáng tạo ra âm nhạc năng động và phù hợp cho phụng vụ và thưởng thức âm nhạc, qua đó tuyên xưng rằng nhờ Chúa Kitô chúng ta có được sức mạnh để thực hiện công trình của Chúa.Những pha tấu hài, những bài hát, và những câu truyện độc đáo của Steve cùng với sự hưởng ứng hài hước của kháng thính giả đã làm ông nổi danh trong các họat động truyền giáo trong giáo xứ, các buổi hòa nhạc, hội thảo, và các sự kiện của giới trẻ. Là một nhạc sĩ, giám đốc âm nhạc, và là thừa tác viên giới trẻ ở giáo xứ trong 11 năm, điểm nổi bật của Steve luôn luôn là một trong những thừa tác viên nhiệt thành nhất. Có một điều không thể nhầm lẫn được rằng Steve không phải là một nhà biển diễn. Những gì ông chia sẻ trong những câu chuyện và những bài hát đều là nhân chứng cho tình yêu và cuộc đời của Chúa Giêsu.


#372 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Closing song of Mass, ending a retreat day, Pentecost time of going forth to preach the Gospel

Bài hát kết lễ, kết thúc ngày tĩnh tâm, sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.


Music found in Thanh Ca Dan Chua #372, Chon Ngai #28, OCP English Missal 2011 #163

Bài hát có thể được tìm thấy trong ấn phẩm: Thánh Ca Dân Chúa (bài số #372), Chọn Ngài (bài số #28), OCP English Missal 2011 (bài số #163)


#372 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal


Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ