OCPVN.ORG

 

Hail The Day That Sees Him Rise

Charles Wesley, Robert Williams, Thomas Cotterill

 


Lyric
Hail the day that see him rise Alleluia!
To his throne beyond the skies; Alleluia!
Christ, the Lamb for sinners giv’n, Alleluia!
Enters now the highest heav’n! Alleluia!

There for him high triumph waits: Alleluia!
Lift your heads, eternal gates; Alleluia!
He has conquered death and sin; Alleluia!
Take the King of glory in. Alleluia!

Highest heav'n its Lord receives; Alleluia!
Yet he loves the earth he leaves; Alleluia!
Though returning to his throne; Alleluia!
Still he calls the world his own. Alleluia!


See! he lifts his hands above. Alleluia!
See! he shows the wounds of love. Alleluia!
Hark! his gracious lips bestow, Alleluia!
Blessings on his church below. Alleluia!
Him though highest Heav'n receives, Alleluia!


Lord, though parted from our sight Alleluia!
Far beyond the starry height, Alleluia!
Lift our hearts that we may rise Alleluia!
One with you beyond the skies: Alleluia!


There with you we shall remain, Alleluia!
Share the glory of your reign, Alleluia!
There your face unclouded view, Alleluia!
Find our heav’n of heav’ns in you. Alleluia!

Lời dịch
Hôm nay mừng ngày Chúa lên trời. Alleluia!
Người về với ngai vàng nơi trời cao. Alleluia!
Đức Kitô, Chiên Thiên Chúa xóa tội trần gian. Alleluia!
Nay tiến vào thiên đình! Alleluia!

Nơi đó có niềm vui chiến thắng đang chờ đợi Ngài. Alleluia!
Hãy ngần cao đầu, hỡi thành đô vĩnh cửu. Alleluia!
Ngài đã chiến thắng sự chết và tội lỗi. Alleluia!
Hãy chào đón Đức Vua huy hoàng. Alleluia!

Cả thiên đàng mừng đón Đức Chúa. Alleluia!
Người lìa xa nhưng còn thương mến thế gian. Alleluia!
Dù Người về trời lên ngôi hiển trị. Alleluia!
Nhưng Người vẫn còn quan phòng thế gian theo cách riêng của Người. Alleluia!

Nhìn xem! Bàn tay Ngài đặt trên ta. Alleluia!
Nhìn xem! Ngày tỏ cho ta những vết thương vì tình yêu. Alleluia!
Nghe đây! Môi miệng Ngài tuôn đổ muôn ơn. Alleluia!
Ơn lành cho Giáo hội của Ngài. Alleluia!

Lạy Chúa, dù những ánh sao trên trời cao. Alleluia!
Cách xa chúng con. Alleluia!
Xin đỡ nâng tâm hồn chúng con lên đến nơi có thể được. Alleluia!
Với Chúa, Đấng ngự trên trời cao thẳm. Alleluia!

Nơi đó chúng con sẽ ở cùng Người. Alleluia!
Thông phần vào vinh quang triều đại của Người. Alleluia!
Nơi đó thánh nhan Ngài sáng tỏ. Alleluia!
Chúng con tìm thiên đàng chúng con trong chính Ngài. Alleluia!
Nơi đó niềm vui chiến thắng chờ đợi Ngài. Alleluia!

#150 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal


Vocabulary:

Hark: Hãy nghe này, hãy nghe đây

Bestow: Ban cho, tặng cho, dành cho

Prevalent: Phổ biến, thịnh hành, thường thấy

Intercedes: Đứng ra hoà giải, làm trung gian hoà giải

Harbinger: Người báo hiệu

Hark: Hãy nghe này, hãy nghe đây


Tiếng Anh cổ:

Thy /ðai/ - Your

Thee /ði:/ - You

Yon /jɔn/ - Đằng kia, đằng xa kia

Thither /'ðiðə/ - Theo hướng đó


""After Jesus said this, he was taken up before their eyes, and a cloud hid him from their sight." (Acts 1:9)
Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. (CV 1,9)


#150 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

John Wesley

John Wesley (28 June 1703 – 2 March 1791) was a Church of England cleric and Christian theologian. John Wesley was born in 1703 in Epworth, northwest of Lincoln, England the fifteenth child of, Samuel Wesley and his wife Susanna Annesley. His father was a graduate of the University of Oxford and a Church of England rector.

At the age of five, Wesley was rescued from the burning rectory. This escape made a deep impression on his mind, and he regarded himself as providentially set apart, as a "brand plucked from the burning" quoting Zechariah 3:2. As in many families at the time, Wesley's parents gave their children their early education. Each child, including the girls, was taught to read as soon as they could walk and talk. In 1714, at age 11, Wesley was sent to the Charterhouse Schoolin London, where he lived the studious, methodical and—for a while—religious life in which he had been trained at home.

Wesley's writing and preachings provided the seeds for both the modern Methodist movement and the Holiness movement, which encompass numerous denominations across the world.John Wesley (28/06/1703 – 02/03/1791), là Mục sư Anh Giáo và là một nhà thần học. Ông sinh ra ở Epworth, phía Tây Bắc thành phố Lincoln, nước Anh. Là người con thứ 15 của Samuel Wesley và Susanna Annesley. Bố ông tốt nghiệp trường Đại học Oxford và là một Mục sư Anh giáo.

Khi lên năm, Wesley được cứu sống trong một cuộc hỏa hoạn. Lần sống sót này đã khắc sâu trong tâm trí, và ông tự xem mình là "một thanh củi được rút ra khỏi đống lửa", trích đoạn Zechariah 3:2. Như nhiều gia đình khác, bố mẹ Wesley giáo dục con cái ngay khi còn thơ. Mọi đứa trẻ, kể cả các bé gái, đều được dạy đọc khi chúng biết đi và nói chuyện được. Vào năm 14 tuổi (1714), Wesley được bố mẹ gửi học tại trường Charterhouse ở Luân Đôn, nơi đó ông sống có quy củ, siêng năng và đời sống đạo mà ông đã được giáo dục khi ở nhà.

Các tác phẩm và bài thuyết giáo của Wesley chính là hạt giống ươm mầm cho Phong trào Giám lý (Methodist movement) hiện đại và Phong trào Thánh (Holiness movement), giúp hoàn thiện rất nhiều giáo phái trên khắp thế giới.


#150 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Season of Easter, The Ascension of the Lord

Mùa Phục Sinh, Lễ Chúa lên Trời.


#150 Thánh Ca Dân Chúa; English MissalClick Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ