OCPVN.ORG

 

Holy Spirit

Chúa Thánh Thần

 
Laurence RosaniaWhen I was youth minister at St. Monica Parish in Moraga, California, I used to compose a new song for each year's Confirmation class. The candidates would learn their song in the middle of the year and sing it as the opening prayer for each session. By the time we celebrated the sacrament in May they knew the song well and sang it with all their hearts. That is the context from which this song was composed – “Holy Spirit”.
First, the song had to be simple and catchy for our youth musicians. That's why I chose to use only three chords arranged as a rock riff. The refrain is a loose rendering of the church's traditional invocation of the Holy Spirit: "Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, … that we may be truly wise and always rejoice in your consolation."
I also wanted my candidates to learn and appreciate the seven gifts of the Holy Spirit, as expressed in the first and second verses.
I truly believe that if the only thing that stays with our young people after Confirmation is an appreciation of the gifts of the Holy Spirit, then we youth ministers have done our job. The gifts of the Spirit can help today's generation to deal with the many challenges they face while growing up in this fast-paced world. The Spirit can lead to inner peace and help give clear direction to one's life. Holy Spirit, come into our lives!

Lúc tôi còn đồng hành với giới trẻ tại giáo xứ Monica, thành phố Moraga, bang California, tôi thường viết một bài hát mới cho các lớp Thêm sức hàng năm. Vào khoảng giữa năm, các học viên sẽ học thuộc và hát bài hát đó như lời nguyện mở đầu cho mỗi buổi học. Đến lúc được lãnh nhận bí tích vào tháng Năm, các em đã biết rõ về bài hát và hát rất sốt sắng. Đó là bối cảnh ra đời của bài hát này – “Holy Spirit” (Lạy Chúa Thánh Thần).
Đầu tiên, bài hát phải đơn giản và thu hút đối với những người làm nhạc cho giới trẻ. Đó là lí do tôi chỉ chọn dùng duy nhất ba hợp âm phối thành một giai điệu mang tính rock. Điệp khúc thì trở lại âm hưởng nhẹ nhàng, thư thái của lời khấn nguyện truyền thống của giáo hội về Chúa Thánh Thần: "Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và đổ tràn niềm tin cậy Ngài trong lòng chúng con,…  mà nhờ đó chúng sẽ trở nên thật sự khôn ngoan và mãi luôn an vui trong niềm an ủi của Ngài.”
Tôi cũng muốn các em lớp bí tích thêm sức học hỏi và cảm kích được bảy món quà thiêng liêng từ Chúa Thánh Thần, được thể hiện trong lời của phiên khúc thứ nhất và thứ hai.
Tôi thật sự tin rằng nếu như điều duy nhất còn đọng lại nơi các em sau khi nhận lãnh bí tích Thêm sức là việc nhận thức được sự trao ban quyền năng nơi Chúa Thánh Thần, thì chúng ta - những người đồng hành cùng giới trẻ - đã làm rất tốt công việc của mình. Những sự trao ban nơi Chúa Thánh Thần có thể giúp những thế hệ hôm nay biết đón nhận những thử thách, gian truân họ gặp phải khi lớn lên trong một thế giới đảo điên. Thần khí đưa đến nguồn bình an và soi đường chỉ lối trong cuộc sống mỗi người. Thánh Thần xin hãy ngự đến trong chúng con!

#322 Thanh Ca Dan Chua, English Missal


Ref.
Holy Spirit, come into our lives.
Holy Spirit, make us truly wise.

Lời dịch.

Ref.
Lạy Chúa Thánh Thần,
xin ngự xuống trên chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần,
xin cho chúng con biết sự khôn ngoan đích thực.

1.
Give us a spirit of wisdom,
an understanding heart.
Give us a spirit of knowledge,
and lead us to the truth.

1.
Xin ban cho chúng con thần khí của sự khôn ngoan,
một trái tim biết cảm thông,
Xin ban cho chúng con thần khí của sự hiểu biết,
và dẫn đưa chúng con đến với chân lý.

2.
Give us a spirit of courage,
and judgment that is wise.
Give us a spirit of reverence,
of wonder and of awe.

2.
Xin ban cho chúng con thần khí của lòng dũng cảm,
và biết phán đoán sáng suốt.
Xin ban cho chúng con thần khí của lòng kính trọng,
biết kinh ngạc và biết kính sợ .

3.
Spirit of love and compassion,
give hope to all the poor.
Spirit of justice and mercy,
come open every door.

3.
Lạy Thần khí tình yêu và tình thương
xin ban niềm hy vọng cho những ai khó nghèo,
Lạy Thần khí của công lý và lòng thương xót,
xin hãy đến mở cửa lòng mọi tâm hồn.

4.
Spirit of all consolation,
O lift our hearts this day.
Spirit of all understanding.
O help us know your way.

4.
Lạy Thần khí của mọi sự an ủi,
Xin hãy nâng tâm hồn chúng con ngày hôm nay đây.
Lạy Thần khí của mọi sự hiểu biết.
Xin hãy giúp chúng con biết đường lối của Ngài.

5.
Spirit of light and of wisdom,
O lift us from our sorrow.
Spirit of peace and forgiveness,
O help us face tomorrow.

4.
Lạy Thần khí của ánh sáng và sự khôn ngoan,
Xin hãy cất chúng cho khỏi mọi nỗi đau.
Lạy Thần khí của hòa bình và tha thứ,
Xin hãy giúp chúng con đối diện với ngày mai.

6.
Spirit of strength and of healing,
bend stubborn heart and will.
Spirit of trust and of caring,
O melt us, warm our chill.

6.
Lạy Thần khí của sức mạnh và chữa lành,
xin biến đổi tâm hồn và thần trí chai đá.
Lạy Thần khí của chân lý và lo liệu,
Xin hãy làm tan chảy và sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của chúng con.#322 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

- Courage (danh từ): The ability to do something that frightens one; bravery (from Oxford dictionary online: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/courage) :Khả năng để làm điều gì đó để de dọa ai đó, dũng cảm
From Bible: At once [Jesus] spoke to them, “Take courage, it is I; do not be afraid.” (Matthew 14:27)
Ðức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (Mt 14,27)
       
- Compassion (danh từ): Sympathetic pity and concern for the sufferings or misfortunes of others (from Oxford dictionary online: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/compassion) Cảm thông và quan tâm đến những đau khổ hay bất hạnh của người khác.
From Bible: If there is any encouragement in Christ, any solace in love, any participation in the Spirit, any compassion and mercy, complete my joy by being of the same mind, with the same love, united in heart, thinking one thing. (Philippians 2:1,2)
Nếu quả thật sự liên kết với Ðức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. (Pl 2, 1 – 2)

- Consolation (danh từ): The comfort received by a person after a loss or disappointment (from Oxford dictionary online: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/consolation) Nhận được sự an ủi của người khác sau khi có một sự mất mát hoặc thất vọng:
From Bible: Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel,* and the holy Spirit was upon him. (Luke 2:26)
Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. (Lc 2, 26)


#322 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Day:  Season of Easter, Pentecost Sunday
Ritual: Confirmation, Rite of Christian Initiation of Adults, Rites of Initiation
Scripture:  Isaiah, 11
Style: Ostinato Prayer Songs,
Topical: Holy Spirit,Petition / Prayer,Retreats

Ngày: Mùa Phục Sinh, Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Nghi lễ: Lễ Thêm Sức, Nghi thức Khai Tâm Kitô Giáo của người lớn, Lễ Khai Tâm Kitô Giáo
Kinh Thánh: I-sai-a, 11
Phong cách: Bài hát cầu nguyện Ostinato,
Chuyên đề: Chúa Thánh Thần,Cầu nguyện,Tĩnh tâm


#322 Thanh Ca Dan Chua, English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ