OCPVN.ORG

 

In the Day of the Lord

M.D. Ridge

 

Lyric


1.

“And on that day will justice triumph,
on that day will all be free:
free from want, free from fear,
free to live!

2.
Then shall the nations throng together
to the mountain of the Lord:
they shall walk in the light of the Lord!

3.
And they shall beat their swords to plowshares;
there will be an end to war:
one in peace, one in love,
one in God!

Ref.
In the day of the Lord, the sun will shine
like the dawn of eternal day.
All creation will rise to dance and sing
the glory of the Lord!

4.
For Israel shall be delivered,
and the desert lands will bloom.
Say to all, “Do not fear. Here is your God!”

5.
And on that day of Christ in glory,
God will wipe away our tears,
and the dead shall rise up from their graves!

6.
O give us eyes to see your glory,
give us hearts to understand.
Let our ears hear your voice ‘til you come!

Lời dịch 
1.

“Trong ngày đó, công lý sẽ chiến thắng,
hết thảy sẽ được tự do:
tự do khỏi ham muốn, tự do khỏi sợ hãi,
tự do để vui sống.

2.
Muôn dân nước sẽ cùng quy tụ
lên núi Chúa; họ sẽ bước đi
trong ánh sáng của Ngài.

3.
Bấy giờ họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày;
chiến tranh sẽ kết thúc:
chỉ còn duy nhất trong hòa bình,
trong tình yêu, trong Thiên Chúa.

ĐK.
Vào ngày của Đức Chúa, mặt trời chiếu tỏa
như hừng đông của ngày vĩnh cửu.
Mọi vật thụ tạo sẽ trỗi dậy nhảy múa
cùng hát ca chúc tụng vinh quang Chúa.

4.
Vì Ít-ra-en sẽ được giải thoát và mọi vùng đất
khô cằn sẽ trổ hoa. Công bố cho hết thảy,
“Ðừng sợ, Ðức Chúa Trời ngươi ở đây”.

5.
Và vào ngày Đức Ki-tô vinh hiển,
Thiên Chúa sẽ lau khô những giọt lệ
và kẻ chết sẽ trỗi dậy khỏi những nấm mồ.

6.
Ôi! Xin cho con đôi mắt để chiêm ngưỡng vinh quang
của Ngài, xin cho con quả tim để thấu hiểu.
Hãy cho đôi tai con nghe thấy tiếng gọi của Ngài
cho đến khi Ngài đến.

Information

Day: Season of Advent (Sundays and Weekdays)
Ngày: Mùa Vọng (Chúa Nhật hoặc ngày thường)

Ritual: Penance (Reconciliation).
Nghi thức: Sám hối (Hòa giải).

Scripture: Isaiah 2.

KinTopical: Courage.
Chủ đề: Can đảm.#338 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal;
and Vietnamese lyrics in Chon Ngai

 

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ