OCPVN.ORG

 

In These Days Of Lenten Journey

by Ricky Manalo, CSP

 


Refrain
In these days of Lenten Journey,
We have seeen and we have heard
The call to sow justice in the lives of those we serve.

1.
We reach out to those who are homeless,
To those who live without warmth.
In the coolness of evening,
We'll shelter their dreams,
We will clothe them in mercy and peace.

2.
We open our eyes to the hungry,
And see the faces of Christ.
As we nourish all people
Who hunger for food,
May their faith in our God be renewed.

3.
We open our eyes to the weary,
And hear the cry of the poor.
To the voices that echo the song of despair,
We will show our compassion and care.


4.
We call on the Spirit of Justice,
And pray for righteousness' sake.
We will sing for the freedom
Of all the oppressed.
We will loosen the bonds of distress.

Lời dịch

Điệp khúc
Trong những ngày Hành trình Mùa Chay này,
Chúng ta đã thấy và đã nghe,
Tiếng gọi mời ra đi rắc gieo hạt giống công chính,
Vào những mảnh đời mà chúng ta đang phục vụ.

1.
Tìm đến với những ai không nhà,
Những ai đang sống thiếu sự ấm áp.
Trong giá lạnh của màn đêm,
Chúng ta sẽ chở che cho những giấc mơ,
Sưởi ấm họ bằng tình thương và sự bình an.

2.
Mở lòng ra với những ai đói khát,
Để nhìn thấy Đức Ki-tô nơi họ.
Mỗi khi chúng ta chia sẻ với những người đói khát,
Nguyện cho niềm tin của họ vào Chúa được canh tân.

3.
Mở lòng ra với những ai yếu đuối,
Và lắng nghe tiếng khóc của những ai nghèo hèn.
Hãy cho thấy tình thương và sự ấp ủ,
Đến tiếng vọng ngân từ những bài ca tuyệt vọng kia.

4.
Hãy kêu xin Thánh Thần Công Lý,
Và nguyện cầu cho sự công bình.
Hãy hát cho tự do của những ai đang chịu đàn áp.
Để nới lỏng xiềng xích khổ đau nơi họ.


#116 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Vocabulary:

To sow justice: gieo công chính

"Sow for yourselves justice, reap the fruit of piety" (Hosea 10, 12)
"Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương." (Hôsê 10, 12)


Reach out to those who are homeless: tìm đến với những ai không nhà


Lenten (adj), Lent (noun) : Mùa chay


Easter (noun): Mùa Phục Sinh


Ordinary Time: Mùa Thường Niên


Advent (noun): Mùa Vọng

Grammar:

Reach out to sb: to try to communicate with a person or a group of people, usually in order to help or involve them (from Cambridge Dictionary – Advance Learner's)
Cố gắng tiếp cận để giúp đỡ một người nào đó hay một nhóm người


#116 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Tom Tomaszek

Father Ricky Manalo was born in New York City and raised in New Jersey, the forth of six children to his parents. He was ordained to the presbyterate by Cardinal Roger Mahoney in St. Paul the Apostle Church, New York, in May 2000. David Haas, American author and composer of Contemporary Catholic Liturgical Music whose music is sung throughout the world, complimented Father Ricky Manalo that "he is one of the brightest lights composing liturgical music today".

He is the first and possibly the only Filipino-American priest whose composed music has been sung in Catholic churches throughout America. In 2008, he won the National Hymn Competition co-sponsored by the National Association of Pastoral Musicians (NPM). That same year, two of his songs were featured during Pope Benedict XVI's Eucharistic celebration in Washington, D.C. Currently, he is a member of the Board of Directors of the National Association of Pastoral Musicians and a member of the North American Academy of Liturgy.

Fr. Ricky Manalo said about the song "In these days of Lenten Journey":

"This was the opening song of my first CD collection with Oregon Catholic Press, "Beyond The Days" During the season of Lent we are called to perform acts of fasting, prayer, and almsgiving. At the time I wrote this, many of the existing Lenten hymns focused on prayer and fasting, but I did not see many hymns that addressed the third activity, almsgiving and performing acts of charity. "In These Days" was written for that very purpose: to remind all of us that during Lent we are called to do what Jesus had done throughout his whole life and minister to those who are poor, sick, and those who find themselves in the margins of society."
Cha Ricky Manalo sinh tại thành phố New York nhưng lớn lên tại New Jersey, là người con thứ 4 trong một gia đình có 6 người con. Cha được phong chức linh mục bởi Hồng y Roger Mahoney ở nhà thờ St. Paul the Apostle, New York vào tháng 5 năm 2000. David Hass, tác giả và nhà soạn nhạc người Mỹ của Contemporary Catholic Liturgical Music (Tạm dịch: Thánh ca phụng vụ Công giáo đương thời), một nhà soạn nhạc có nhiều bài hát được hát trên khắp thế giới, đã khen ngợi cha Ricky Manalo rằng "Cha là một trong những ánh sáng rực rỡ nhất đang biên soạn âm nhạc phụng vụ hôm nay".

Cha Ricky Manalo cũng là người đầu tiên và có lẽ là linh mục người Mỹ gốc Philipines duy nhất mà âm nhạc do cha biên soạn được hát ở các nhà thờ Công giáo khắp nước Mỹ. Năm 2008, cha giành giải thưởng National Hymn Competition (Tạm dịch: Giải thưởng thánh ca quốc gia) đồng tài trợ bởi National Association of Pastoral Musicians (NPM). Cũng trong năm đó, 2 trong số những bái hát của cha được giới thiệu trong suốt hoạt động thánh thể của Đức Giáo Hoàng Benedict 16 ở Washington, D.C. Hiện tại, cha là thành viên Ban điều hành của National Association of Pastoral Musicians (Tạm dịch: Hiệp hội nhạc sỹ mục vụ quốc gia) và cũng là thành viên của North American Academy of Liturgy (Tạm dịch: Học viện phụng vụ Bắc Mỹ).

Cha Ricky Manalo đã chia sẻ về bài hát "In these days of Lenten Journey" như sau:

"Đây là bài hát mở đầu tuyển tập CD "Beyond The Days" tập CD đầu tiên tôi viết cho OCP (Oregon Catholic Press). Trong suốt Mùa Chay, chúng ta được mời gọi ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Vào thời điểm tôi viết ca khúc này, có nhiều bài Thánh ca Mùa Chay nói về việc cầu nguyện và ăn chay, nhưng tôi không thấy có nhiều bài hát viết về hành động thứ ba: việc bác ái và các hoạt động từ thiện cho lắm. Tôi sáng tác ca khúc "In These Days" với ý muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta, trong Mùa Chay được mời gọi thực hiện những công việc mà Chúa Giêsu đã làm trong cả cuộc đời tại thế của Người, hãy chăm sóc những người nghèo khổ, ốm đau và những người ở bên lề xã hội."


#116 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Lent, Ash Wednesday

Mùa Chay, thứ tư Lễ Tro


Music can be found in OCP English Missal

Bài hát có thể được tìm thấy trong ấn phẩm OCP English Missal 


#116 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal


Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ