OCPVN.ORG

 

Maranatha

by Gerard Chiusano

 


1.
In your image you have fashioned us,
in the garden you made us;
you have given us your breath of life,
voice to praise your name,
voice to praise your name.

2.
In our weakness we have turned from you,
turned from light to the darkness,
ever longing for salvation,
O Lord of light, O Lord of light.

Ref.
Maranatha, we long for your peace.
Maranatha, we long for your mercy.
Maranatha, we long for your coming.
O God

3.
In your love you have sent your Son,
your salvation for every one;
Word incarnate, God’s compassion,
hope for humankind,
hope for humankind.

4.
We await your day of glory,
Christ Jesus, return for us.
Gentle King, Just Deliverer,
you will bring us home,
you will bring us home.

Lời dịch

1.
Theo hình ảnh Ngài, Ngài đã dựng nên con,
trong khu vườn, Ngài đã nắn thành con.
Ngài đã truyền cho con hơi thở sự sống,
và giọng ca để chúc tụng danh Ngài.

2.
Vì yếu đuối, chúng con đã quay lưng với Ngài,
quay lưng lại ánh sáng mà đến với bóng đêm,
để chúng con mãi mong chờ ơn cứu độ,
ôi Thiên Chúa của ánh sáng,
Thiên Chúa của ánh sáng.

ĐK.
Ngài ơi, hãy đến, chúng con mong đợi bình an nơi Ngài.
Ngài ơi, hãy đến, chúng con mong mỏi lòng thương xót nơi Ngài
Ngài ơi, hãy đến, chúng con mong chờ Ngài đến.

3.
Trong tình yêu, Ngài đã trao ban chính Con Ngài,
ban nguồn cứu độ cho mọi người.
Bởi lòng thương xót, Ngôi Lời đã nhập thể,
nguồn hy vọng của thế gian,
nguồn hi vọng của thế gian.

4.
Chúng con ngóng chờ ngày vinh hiển của Ngài,
Đức Giê-su Ki-tô, xin trở lại vì chúng con.
Vị Vua Nhân Lành, Đấng Cứu Tinh duy nhất,
Ngài sẽ đưa chúng con về nhà,
Ngài sẽ đưa chúng con về nhà.#89 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Vocabulary:

 • If there is anyone who does not love the Lord, a curse on such a one. Maranatha. (1 Cr 16, 22)
 • Nếu ai không yêu mến Chúa thì là đồ khốn kiếp! "Maranatha!". (1 Cr 16, 22)   
 • The LORD is my light and my salvation;
  whom should I fear?
  The LORD is my life’s refuge;
  of whom should I be afraid?
  (Psalm 27, 1)
 • CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
  tôi còn sợ người nào?
  CHÚA là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
  tôi khiếp gì ai nữa?
  (Tv 27, 1)
 • “O LORD, my rock, my fortress, my deliverer,” (2 Sm 22, 2)
 • "Lạy Ðức Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Ðấng giải thoát con; (2 Sm 22, 2)

#89 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Gerard Chiusano

Gerard Chiusano is currently the Director of Worship and Sacred Music at The Church of Saint Luke in Toms River, New Jersey. It is a parish of 5,000 families, one of the largest in the area. His wife, Mary, is a teacher, a lyricist, and co-wrote with him their CD Waiting for Love, as well as other songs they have published with OCP. They were married in the parish where he wrote Maranatha, Our Lady of the Holy Angels Catholic Church, in Little Falls, New Jersey.
He wrote this song from a need to give a message about Advent.

We all know that Advent has two points of focus:

   1. preparation for the celebration of Christmas; and
   2. preparing ourselves for Christ’s return in glory at the end of time.


The listener may realize that the interlude between the refrain and the verses is drawn from the melody of O Come, O Come, Emmanuel, so as to give the music a thematic tie to the season. The entire song is a prayer, a supplication for Christ to complete salvation by returning in glory and gathering His own. In the verses we recount God’s goodness and mercy in creation, God’s great gifts of love to us.

We acknowledge our failure, our falling into sin, which brought about God’s greatest gift of love to us, our Lord. Thus, Maranatha is his attempt to help communities focus not on the historical, for Christ was indeed born 2,000 years ago, but to focus on the salvific action of God that takes place right here and now. Yes, the verses, do recount “history” to a certain extent, but it is the 4th verse that ties together the longings prayed in the text of the refrain.

He confesses that he knows little about Vietnamese people and culture, other than knowing that the people of Viet Nam are very devout, thanks be to God. To the youth of Viet Nam, he would say something similar to that which he would say to youth here: God has given us hope, because it is God’s desire that we live with Him forever. We must always remember that, no matter what, we are loved infinitely by God, that each one of us has been part of God’s plan of love from before creation. We are, each of us, a part of God’s life, and God doesn’t want to live without us. If the people of the world lived out of this love, wars and hatred would cease, and the peace of God intends would truly be ours.Gerard Chiusano hiện là Trưởng ban Phụng vụ và Thánh nhạc của Nhà thờ Thánh Luca ở Toms River, New Jersey. Đây là một trong những giáo xứ lớn nhất trong khu vực gồm có 5000 gia đình. Vợ ông, bà Mary là một giáo viên, một nhà thơ và bà đã cộng tác cùng ông trong CD Waiting for Love cũng như một số bài hát khác đã được OCP xuất bản. Họ đã làm lễ cưới tại Nhà thờ Công Giáo Đức Mẹ Các Thánh Thiên Thần ở Little Falls, New Jersey, nơi mà ông viết nên tác phẩm Maranatha.
Ông muốn nhắn gửi một thông điệp trong Mùa Vọng qua ca khúc “Maranatha”.

Tất cả chúng ta đều biết rằng hai điểm trọng tâm Mùa Vọng là:

   1. Chuẩn bị đón mừng một mùa Giáng Sinh đang đến;
   2. Dọn mình đón Chúa trở lại trong vinh quang vào ngày cánh chung.


Tác giả muốn nhắm đến điểm trọng tâm thứ hai, ông tin rằng người ta đang có khuynh hướng thoát ra sự tất bật mua sắm của mùa Noel, đặc biệt ở Mỹ, nơi mà nền thương mại rất nhộn nhịp.

Thính giả có thể nhận ra câu nối giữa điệp khúc và phiên khúc được trích từ giai điệu của bài hát O Come, O Come, Emmanuel (Hãy Đến, Hãy Đến, Em-ma-nu-en) với mục đích tạo sự liên kết cho bài hát phù hợp với chủ đề mùa Vọng. Toàn bộ tác phẩm là một lời cầu nguyện, nài xin Thiên Chúa hoàn tất ơn cứu độ của Người bằng việc trở lại trong vinh quang và quy tụ dân Người. Phiên khúc là những lời tường thuật về sự thiện hảo và lòng thương xót của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo, những món quà tuyệt vời về tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Đó là lời cảm tạ Thiên Chúa chính vì lỗi lầm của loài người, khi bị sa vào tội lỗi, đã dẫn đến việc Thiên Chúa trao ban Món Quà Yêu Thương Tuyệt Hảo. Vì thế, Maranatha là sự nỗ lực của tác giả nhằm giúp cộng đoàn không chỉ tập trung vào trong lịch sử, Đức Ki-tô ra đời cách đây hơn 2000 năm, mà còn hướng về công trình cứu độ của Thiên Chúa đang được thực hiện vào ngay tại đây và ngay lúc này. Các câu phiên khúc tường thuật lại “lịch sử” với một phạm vi rõ ràng, tuy nhiên, câu phiên khúc thứ tư thì lại nối kết niềm khát khao được thể hiện trong lời cầu nguyện của phần điệp khúc.

Tác giả thừa nhận ông biết không nhiều về văn hóa và con người Việt Nam, nhưng nhờ ơn Chúa, ông biết được người giáo dân Việt Nam rất mộ đạo. Với các bạn trẻ Việt Nam, tác giả muốn nhắn gửi tâm tình giống như ông nhắn gửi với giới trẻ của đất nước mình rằng: Thiên Chúa ban cho chúng ta niềm hy vọng, bởi vì Người mong muốn chúng ta sống với Người mãi mãi. Chúng ta phải luôn ghi nhớ: Dù rằng thế nào, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta vô bờ bến; mỗi người chúng ta là một phần trong kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa từ trước khi tạo dựng. Chúng ta, mỗi một người trong chúng ta, là một phần trong cuộc sống của Thiên Chúa, Người không muốn hiện hữu mà không có chúng ta. Nếu con người trên thế giới sống sống trong tình yêu này, thì chiến tranh và sự thù hằn sẽ chấm dứt và bình an của Thiên Chúa sẽ thực sự ở trong chúng ta.


#89 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Day: Season of Advent, Advent (Sundays and Weekdays)
Ngày: Mùa Vọng (Chúa nhật và ngày thường)


#89 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ