OCPVN.ORG

English Missal 2017

Bạn đã tham gia thánh lễ tiếng Anh bao giờ chưa? Hãy tham dự thánh lễ cùng English Missal với những bài đọc, đáp ca bằng tiếng Anh cho từng ngày. Các bài hát song ngữ sẽ giúp bạn hòa mình và giao lưu với nhiều nền văn hóa khác nhau trong thánh lễ.

Prayer Resources and Links

OCP provides these links solely for the user's convenience. By providing these links, OCP assumes no responsibility for, nor does it necessarily endorse, these websites, their content, or their sponsoring organizations.


Liturgy


Prayer and Reflection