OCPVN.ORG

 

Regina Caeli

Traditional

 
Regina Caeli

The Regina Caeli or Regina Coeli ("Queen of Heaven", pronounced [reˈdʒiːna ˈtʃɛːli] in ecclesiastical Latin), is an ancient Latin Marian Hymn of the Christian Church. It is one of the four seasonal Marian antiphons of the Blessed Virgin Mary, prescribed to be sung or recited in the Liturgy of the Hours at the conclusion of the last of the hours to be prayed in common that day, typically night prayer (Compline or Vespers). The Regina Caeli is sung or recited in place of the Angelus during the Easter season, from Holy Saturday through Pentecost Sunday. The Latin word coelum, meaning "heaven" (whence the English word celestial), was a common medieval and early modern spelling of caelum, which was the only form in Classical Latin. In medieval Latin, ae and oe were both pronounced [eː]; the form was also influenced by an extremely dubious etymology from Greek koilos, "hollow".


While the authorship of the Regina Caeli is unknown, the hymn has been traced back to the twelfth century. It was in Franciscan use, after Compline, in the first half of the following century. Legend has it that St Gregory the Great heard angels chanting the first three lines one Easter morning in Rome, while following barefoot in a great religious procession the icon of the Virgin painted by Luke the Evangelist. He was thereupon inspired to add the fourth line.
There are plainsong melodies (a simple and an ornate form) associated with Regina Caeli, the official or "typical" melody being found in the Vatican Antiphonary, 1911, p. 126.
 
Taken from Wikipedia, April, 2012: http://en.wikipedia.org/wiki/Regina_Coeli


Regina Caeli hoặc Regina Coeli ("Nữ Vương Thiên Đàng ", phát âm là [re'dʒi ː na'tʃɛ ː li] trong Giáo Hội La Mã), là một từ Latinh trong thánh ca được dùng để tôn kính Đức Mẹ Maria của Giáo Hội Kitô Giáo. Đây là một trong bốn câu xướng của Trinh Nữ Maria, được quy định để hát hay đọc trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ kết thúc giờ cầu nguyện chung ngày hôm đó, đặc biệt là đêm cầu nguyện (thánh lễ chiều hoặc kinh chiều). Regina Caeli được hát hoặc đọc trong kinh Truyền Tin trong mùa Phục Sinh, xuyên suốt từ Thứ Bảy Tuần Thánh đến Chúa Nhật Hiện Xuống. Coelum từ tiếng Latinh, có nghĩa là "thiên đường" (nguồn gốc từ tiếng Anh celestial nghĩa là thuộc về thiên đàng), thường được viết là caelum vào  thời trung cổ và đầu thời hiện đại, đó là dạng duy nhất trong ngôn ngữ Latinh cổ. Trong thời trung cổ La Mã, ae và oe đều được phát âm [e ː], hình thức cũng bị nghi ngờ ảnh hưởng bởi một từ nguyên từ koilos trong Hy Lạp, "rỗng".
Trong khi các tác giả của bài Regina Caeli vẫn còn chưa rõ, bài thánh ca đã được phác thảo lại vào thế kỷ thứ mười hai. Nó đã được dòng Phanxicô sử dụng sau thánh lễ chiều ở nửa đầu thế kỷ sau. Truyền thuyết kể rằng, Thánh Gregory đã nghe các thiên thần hát xướng ba dòng đầu tiên vào một buổi sáng lễ Phục sinh tại Rome trong khi theo chân một đám rước biểu tượng Đức Trinh Nữ được phác họa bởi Thánh sử Luca. Ngay sau đó ông đã được gợi hứng để thêm vào dòng thứ tư.
Những giai điệu của bài đồng ca (một thể đơn giản và một thể hoa mỹ) kết hợp với Regina Caeli đã trở thành giai điệu chính thức hay "điển hình" được tìm thấy trong Vatican Antiphonary, năm 1911, trang 126.

Trích từ Wikipedia, tháng 04/2012: http://en.wikipedia.org/wiki/Regina_Coeli
 

#144 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

 

Regina caeli, laetare,
alleluia.

 

O Queen of Heaven, be
joyful, alleluia.

Lời dịch

Lạy Nữ Vương Thiên đàng
hãy vui mừng. Alleluia.

Quia quem meruisti portare.
alleluia.

For He whom you have
humbly borne for us

Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu
mang trong lòng. Alleluia.

Resurrexit, sicut dixit,
alleluia,

Has arisen, as he promised,
alleluia.

Người đã sống lại thật như
lời đã phán hứa. Alleluia.

Ora pro nobis Deum,
alleluia.

Offer now our prayer to,
alleluia.

Xin cầu cùng Chúa cho
chúng con. Alleluia.


#144 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal


#144 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Day: Season of Easter, Easter (Sundays and Weekdays).
Ngày: Mùa Phục Sinh, Phục Sinh (Chúa nhật và ngày thường).

Liturgical: Night Prayer, Antiphon in Honor of the Blessed Virgin Mary.
Phụng vụ:
Kinh tối, Thánh ca tôn kính Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.

Style: Chant.
Thể loại:
Ca khúc.

Topical: Mary.
Chủ đề:
Ma-ri-a.


#144 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ