OCPVN.ORG

 

Save Your People

by Jim Farrell

 


Refrain

Save your people, O Lord!
Show us the way to come home.
We have been wandering far from your love.
Save your people, O Lord!


1.
One thing I ask, O Lord, this I seek:
To dwell forever in your house,
That I may gaze on your loveliness
All the days of my life.

2.
For you will hide me in the shelter of your wings
And from the arrows of my foes.
You set me high on a mountain top,
Saved me from my distress.

3.
Listen, O Lord, to the sound of my call,
For I acknowledge my offense.
Wash me and I shall be purified.
I shall be whiter than snow.

4.
Thus will I bless you all the days of my life.
Lifting my hands, I call your name:
"O Lord, remember your inheritance,
Save your people, O Lord!"

Lời dịch

Điệp khúc

Xin cứu độ dân Ngài, Lạy Chúa!
Xin chỉ chúng con đường về với quê trời.
Vì chúng con cứ vô định bước đi, xa khỏi tình yêu của Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy cứu độ dân Ngài!


1.
Lạy Chúa, Một điều con kiếm con xin:
Là cho con được mãi ở trong Nhà Chúa thôi,
Để con có thể ngắm trông vẻ đẹp của Ngài
Suốt mọi ngày trong cuộc đời con.

2.
Vì Ngài sẽ chở che con, cho con náu nương dưới đôi cánh Ngài,
Khỏi những mũi tên của bọn thù địch.
Ngài đưa con lên đến tận đỉnh núi cao,
Cứu con thoát khỏi hiểm nguy muôn trùng.

3.
Lạy Chúa, xin lắng nghe tiếng con gọi Ngài,
Vì con đã nhận ra được tội lỗi của con.
Xin rửa con, và con sẽ trở nên trong sạch,
Con sẽ được trắng hơn tuyết.

4.
Bởi thế, con sẽ chúc tụng Ngài trong suốt cuộc đời con,
Nâng cánh tay con lên, con kêu cầu Danh Ngài:
"Lạy Chúa, xin hãy nhớ lại gia nghiệp của Chúa,
Xin cứu độ dân Ngài. Ôi Lạy Chúa của con!"


#33 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Vocabulary:

Save your people

"Save your people, bless your inheritance; feed and sustain them forever!" (Psalms 28,9)
"Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn đời." (Thánh Vịnh 28,9)


Shadow of your wings

"In the shadow of your wings, I seek shelter till harm pass by" (Psalms 57,2)
"Dưới bóng Ngài, này con ẩn náu, tới khi nào hết tai hoạ khổ đau" (Thánh Vịnh 57, 2)Lifting my hands

"Lifting my hands toward your holy place" (Psalm 28, 2)
"Khi con hướng về nơi cực thánh, giơ đôi tay cầu cứu van nài" (Thánh Vịnh 28, 2)
Grammar:

 1. We have been wandering far from your love.

  S + Have/ Has + been + V-ing

  This is Present Perfect Progressive structure using to express the duration (length of time) of an activity that began in the past and is in progress right now.

  Đây là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, sử dụng khi nói một hoạt động diễn ra trong một khoảng thời gian bắt đầu từ quá khứ và kéo dài đến hiện tại.

 2. I shall be purified

  Be + V3 (Past Participle)

  This is Passive voice structure. Be can be in any of its forms: am, is, are, was, were, has been, have been, will/shall be, ect.

  Đây là cấu trúc bị động. Động từ 'be' có dạng biến thể là: am, is , are, was, were, has been, have been, will/shall be,…


#33 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Jim Farrell

Owen Alstott that "Jim Farrell" is his pen name, was a publisher at OCP from 1983 to 1992. He is well-known for his liturgical music all over the world and in 2006, he won the award NPM Pastoral Musician of the Year (NPM is the National Association of Pastoral Musicians in the US – www.npm.org). He was also one of the writers that wrote the Heritage Massone of OCP's first music publications. He is the writer of the Mass Setting which is sung every Sunday at 9:30 in the Saigon Cathedral for the English Mass. The choir enjoys singing the simple yet compelling melody. He and his wife Bernadette Farrell live in London with their daughter.

He also writes to you, all young Vietnamese, about the song "Save your people": "The thought behind the song was a simple longing to return to the teachings of Jesus. So often we get caught up in the world around us, bombarded as we are with the media and the gospel of consumerism that is so prevalent. This song hopes to re-align us with what is truly important, Jesus love, and our call to love others in His name".Owen Alstott với bút danh "Jim Farell" là chủ bút của OCP từ 1983 đến 1992. Ông nổi tiếng với những tác phẩm âm nhạc phụng vụ và vào năm 2006, ông đã giành được giải thưởng NPM Pastoral Musician of the Year (NPM là Hiệp hội các nhạc sỹ mục vụ quốc gia Hoa Kỳ - www.npm.org). Ông cũng là một trong những tác giả đã viết Heritage Massmột trong những ấn bản đầu tiên của OCP. Ông cũng là tác giả của Bộ Lễ (Mass Setting) được hát trong các Thánh lễ bằng Tiếng Anh vào mỗi 9:30 sáng Chúa Nhật ở Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn. Ca đoàn thích hát những giai điệu của ông, mộc mạc, gần gũi nhưng lại có sức lôi cuốn người nghe. Ông và vợ Bernadette Farrell đang sống tại Luân Đôn với con gái.

Ông cũng viết cho các bạn, những người trẻ Việt Nam, về bài hát "Save your people": "Ý tưởng đằng sau bài hát là một niềm khao khát đơn sơ để quay về với những lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta thường xuyên bị mắc kẹt trong thế giới xung quanh, bị tấn công bởi các phương tiện truyền thông và nguyên tắc của chủ nghĩa tiêu thụ đang rất thịnh hành. Bài hát hy vọng sẽ biến đổi chúng ta đến với điều thực sự quan trọng, là tình yêu Giêsu và lời mời gọi chúng ta yêu thương nhau nhân danh Ngài".


#33 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Season of Lent and Ash Wednesday

Music found in Thanh Ca Dan Chua #33 and OCP English MIssal 2011 #67


Mùa chayThứ tư Lễ Tro

Bài hát có thể được tìm thấy trong ấn phẩm: Thánh Ca Dân Chúa (bài số #33) và OCP English MIssal 2011 (bài số 67)


#33 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal


Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ