OCPVN.ORG

Song of the Week

Bob Dufford, SJ

Ca lên khắp dãy núi,
ca lên khắp biển cả.

Đọc thêm...
 

John Foley, SJ

Một tấm bánh, một thân thể,
một Đức Chúa của vạn vật

Đọc thêm...
 

Traditonal Hymn

Tất cả lời ngợi khen và cảm tạ,
dâng lên Thiên Chúa Cha

Đọc thêm...
 

Traditonal Hymn

Xin hãy đến,
lạy Chúa Thánh Thần

Đọc thêm...
 

Trevor Thompson

Chúng con thuộc về Ngài.
lạy Đức Chúa

Đọc thêm...
 

Traditional

Lạy Nữ Vương Thiên đàng
hãy vui mừng. Alleluia.

Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 10 / 14