OCPVN.ORG

Song of the Week

Bob Hurd

Đâu có tình yêu,
thương thì quả thật

Đọc thêm...
 

Roc O'Connor

Hãy tìm Đức Chúa,
Đấng giàu lòng thương xót;

Đọc thêm...
 

Bernadette Farrell

Ngài đã gọi chúng con
bằng chính tên con

Đọc thêm...
 

Ricky Manalo

Nào theo bước ngôi sao, này ánh sáng thánh linh!
Ngàn dân hướng về phương Đông, nhìn phía bầu trời

Đọc thêm...
 

Pange Lingua Gloriosi

Nào ta hãy sấp mình thờ lạy,
Trước bí tích cực trọng này.

Đọc thêm...
 

David Haas

Ta là bánh hằng sống
Ban xuống từ trời

Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 2 / 14