OCPVN.ORG

Song of the Week

Tim Manion

Vì một ngày trong đền Ngài
hàn gắn mọi ngày đơn lẻ

Đọc thêm...
 

Traditional, text by Delores Dufner

Nhưng cùng một bản thể

Đọc thêm...
 

Bernadette Farrell

Lạy Chúa, lời Ngài là
Thần Khí và là sự sống

Đọc thêm...
 

Traditional Hymn

Ca tụng Danh Thánh Chúa,
Chúa của tất cả

Đọc thêm...
 

Bob Hurd

Nên một tấm bánh,
một thân thể

Đọc thêm...
 

Martin Willett

Những ai ở trong bóng tối,
sẽ biết ơn ánh dương

Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 4 / 14