OCPVN.ORG

Song of the Week

Christopher Walker

Con có mọi thứ con cần,
Vì Chúa là mục tử của con

Đọc thêm...
 

Traditional Hymn

Thiên sứ đã rao truyền
Giáng Sinh đầu tiên

Đọc thêm...
 

Scott Soper

Vào ngày sau hết,
tôi sẽ sống lại

Đọc thêm...
 

Traditional

Toàn thể các thánh
là những người an nghỉ

Đọc thêm...
 

The Supper of the Lord

Nào hãy đến, dự phần vào
bữa tiệc ly của Đức Chúa.

Đọc thêm...
 

Traditional Hymn

Kính chào Đức Nữ Vương
đăng quang trên trời

Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 6 / 14