OCPVN.ORG

Song of the Week

Prayer of Saint Francis

Ôi Lạy Chúa , xin cho con
đừng luôn mong mỏi

Đọc thêm...
 

Ricky Manalo

Thần Khí và ân sủng,
chính nơi bữa tiệc này

Đọc thêm...
 

In This Place

Chúng con đều là những
kẻ đói khát

Đọc thêm...
 

Sing of Mary

Mẹ Đồng Trinh vẹn sạch
Ngợi ca Con Thiên Chúa

Đọc thêm...
 

I Lift Up My Soul

Chúa là Đấng chính trực
và chí thánh

Đọc thêm...
 

Traditional

Xin Ngài tỏ cho chúng con xem thấy
Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 7 / 14