OCPVN.ORG

 

To You, O God, I Lift Up My Soul

Lạy Thiên Chúa, Con Nâng Hồn Con Lên Tới Ngài

 
Bob HurdThis song was a part of a larger collection of music called "Alleluia! Give the Glory", that I worked on with Ken Canedo. The aim of this collection was to provide music in the style of black gospel music.

When I was younger, I used to go to mass at a black parish in Los Angeles. They had a large and very good gospel choir. That inspired me to want to write some music in the same style. "To You, O God, I Lift Up My Soul"--a setting of Psalm 25--is one example of this gospel style.

Our church is a world church. So it is beautiful when we can share different kinds of songs from different cultures and different countries. Gospel music is a style of music that came from the culture of African Americans in the US, but has become popular all around the world. So it is nice to be able to share this style with Vietnamese young adults. It is equally a gift to hear and use in my country the beautiful music that comes out of Vietnam! Thanks you for your music!

This song should be performed with energy and passion! The best way to know how it should sound is to listen to the CD recording from OCP (Alleluia! Give the Glory CD).


Bài hát này là một phần thuộc tuyển tập âm nhạc lớn hơn mang tên “Alleluia! Give the Glory”, trong đó tôi cùng làm việc với Ken Canedo. Mục đích của tuyển tập này là cung cấp những bản nhạc theo phong cách nhạc Tin Mừng cho người da đen.

Khi tôi còn trẻ, tôi đã từng tham dự Thánh Lễ tại một giáo xứ của người da đen ở Los Angeles. Họ có một ca đoàn lớn và hát rất hay. Họ đã truyền nguồn cảm hứng để thôi thúc tôi muốn sáng tác ra những bài thánh ca cùng thể loại như thế. “To You, O God, I Lift Up My Soul’ thuộc Thánh vịnh 25, là một ví dụ điển hình của thể loại nhạc Tin Mừng cho người da đen này.

Giáo hội của chúng ta là một giáo hội hoàn vũ. Vì thế thật tuyệt vời khi chúng ta có thể chia sẻ những ca khúc thuộc các thể loại âm nhạc khác nhau đến từ những nền văn hóa và quốc gia khác nhau. Nhạc Tin Mừng là một loại âm nhạc phát xuất từ nền văn hóa của người Mỹ gốc Phi ở Hoa Kỳ, nhưng đã trở nên phổ biến ở khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, thật tốt đẹp khi có thể chia sẻ thể loại này cho các bạn trẻ Việt Nam. Âm nhạc hay từ Việt Nam cũng là một món quà để nghe và sử dụng ở quốc gia của tôi. “Cám ơn các bạn về những bài hát thật tuyệt vời.”

Bài thánh ca này nên được thể hiện bằng sự sinh động và niềm đam mê. Cách tốt nhất để biết phải hát như thế nào thì nên nghe đĩa CD đã được OCP thu âm (CD Alleluia! Give the Glory).


# 405 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal


Ref.
To you, O God, I lift up my soul;
Lift up my spirit to my Lord.
To you, I lift up my soul.

Lời dịch.

ĐK.
Lạy Thiên Chúa, con xin nâng hồn con lên tới
Ngài, Con xin nâng thần trí con lên đến Chúa con,
Con xin nâng hồn con lên tới Ngài.

1.
Make me to know your ways, O God;
teach me your paths, guide me.
You are my savior.

1.
Lạy Thiên Chúa, xin chỉ cho con biết cách thức của Ngài;
xin dạy bảo, xin hướng dẫn con đường lối của Ngài.
Ngài là Đấng Cứu Độ con.

2.
Good and upright our gracious God;
showing the way,
guiding the humble to justice.

2.
Thiên Chúa tốt lành, chính trực và khoan dung
xin chỉ đường
xin hướng dẫn cho kẻ khiêm nhường đến sự công chính.

3.
Steadfast and kind your ways, O God;
all who revere your covenant know your friendship.

3.
Lạy Thiên Chúa, cách thức kiên trung và nhân ái của Ngài;
Tất cả những ai nghịch lại giao ước với Ngài, đều ngộ ra tình bằng hữu với Ngài.# 405 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

-    To you, O LORD, I lift up my soul (Psalm 25:1)
Lạy CHÚA, con nâng tâm hồn lên cùng CHÚA. (Tv 25, 1)

-    Good and upright: nhân từ và chính trực
“Good and upright is the LORD, therefore he shows sinners the way” (Psalm 25:8)
“CHÚA là Ðấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân” (Tv 25, 8)

-    Humble (danh từ): kẻ nghèo hèn
“He guides the humble in righteousness,and teaches the humble his way.” (Psalm 25:9)
“Dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người” (Tv 25, 9)

-    Covenant (danh từ): giao ước
“All the paths of the LORD are mercy and truth toward those who honor his covenant and decrees” (Psalm 25:10)
“Tất cả đường lối CHÚA đều là yêu thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.” (Tv 25, 10)


# 405 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Day: Season of Advent, Advent (Sundays and Weekdays)
Ngày: Mùa Vọng, Vọng (Chúa nhật và ngày thường)

Ritual: Rite of Anointing (Care of the Sick),
Nghi thức: Nghi thức xức dầu (Chăm sóc bệnh nhân),

Scripture: Psalm, 25
Kinh thánh: Thánh vịnh, 25

Style: Gospel,
Thể loại: Tin mừng,

Topical: Care of the Sick,
Chủ đề: Chăm sóc bệnh nhân


# 405 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ