OCPVN.ORG

 

Waiting in Silence

by Carey Landry

 


Waiting in Silence, waiting in hope;

1.
We are your people, we long for you, Lord. God ever with us, Emmanuel, Come, Lord Jesus, Maranatha!

2.
We are your people, we trust in your love. O Sun of Justice, true Prince of Peace, Come with your justice, Lord, Maranatha!

3.
We are your people, Lord, we seek your truth. Wisdom Incarnate, teach us your way; Show us the path of life, Maranatha!

4.
We are your people, we long for new life. O Key of David, open our hearts. Give us new vision, Lord, Maranatha!

5.
We are your people, our hearts thirst for you. Flower of Jesse, bloom in our midst. Make us your garden, Lord, Maranatha!

Lời dịch

Chờ đợi trong yên lặng , chờ đợi trong hy vọng

1.
Chúng con là dân Người, chúng con mong mỏi Người, Lạy Chúa. Chúa sống mãi trong chúng con, lạy Chúa xin ngự đến.

2.
Chúng con là dân Người, chúng con tin tưởng vào tình yêu của người. Người là mặt trời của công lý, là hoàng tử của hòa bình, lạy Chúa xin ngự đến với sự công bằng

3.
Chúng con là dân Người, chúng con tìm chân lý nơi Người. Người là hiện thân của sự thông thái, xin hãy chỉ chúng con phương hướng, lạy Chúa xin hãy chỉ lối đi của sự sống.

4.
Chúng con là dân Người, chúng con mong mỏi cuộc sống mới. Hỡi hậu duệ Vua David, hãy mở lòng chúng con, xin hãy cho con một trạng thái mới.

5.
Chúng con là dân Người, tâm hồn chúng con đang khát khao người. Hỡi đóa hoa tươi đẹp của Jesse, xin hãy nở rộ giữa chúng con, xin biến đổi chúng con thành vùng đất màu mỡ của người.


English Missal (Viet Nam); Breaking Bread/Music Issue (Overseas)

Vocabulary:

Maranatha!

"Come, Lord Jesus" (Revelation 22:20)
"Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến" (sách Khải Huyền 22,20)


Emmanuel

"God with us." (Isaiah 7:14)
"Thiên Chúa ở cùng chúng ta" (I-sai-a 7,14)


True Prince of Peace

"Thủ Lãnh hòa bình" (I-sai-a 9,5)


Sun of Justice

"Sun of righteousness" (Malachi 4:2)
"Mặt Trời công chính" (Ma-la-khi 3, 20)


Flower of Jesse

Jesus is Flower of Jesse (Isaiah 11:1-3)
Chúa Giêsu chính là Bông Hoa của gốc tổ Gie-sê (I-sai-a 11,1-3)

Grammar:

Waiting in silence, waiting in hope.
Waiting is a gerund. A gerund is used in the same ways as a noun, i.e., as a subject or as an object. And in this case, waiting – a gerund - is used as a noun.


English Missal (Viet Nam); Breaking Bread/Music Issue (Overseas)

Carey Landry

Carey Landry (born 1944) is an American composer of Catholic liturgical music. Among his better known compositions are "Abba, Father", "Hail Mary, Gentle Woman", "Only a Shadow". Carey Landry is one of many musicians who compose contemporary Catholic liturgical music. This music has enjoyed widespread success throughout the English speaking world. He and his wife Carol Jean Kinghorn have released several albums and collections of music through their publisher OCP (Oregon Catholic Press). Carey and Carol Jean are coordinators of liturgical music at Immaculate Heart of Mary Catholic Church in Indianapolis, where Carey directs the choir.

About the song "Waiting in Silence", Carey said: "For me, the season of Advent is a season of "waiting" - of waiting for the Lord to be born again in our hearts… We are like a new Mother and Father expecting their first child... we can't wait for the child to be born. Yet we must still wait and that waiting is done in the most profound "silence" - the silence of prayer. Only the silence of prayer can "open our hearts" for the rebirth of Jesus." This must be the reason why Carey chosed "Waiting in Silence" as the title for his song.

"Each verse of the song ends with the Greek word MARANATHA. In Greek that beautiful word is translated as COME, O LORD," said Carey.Carey Landry, sinh năm 1944, là một nhà soạn nhạc Phụng Vụ Công giáo người Mỹ. Trong số những tác phẩm nổi tiếng của ông, có thể kể tên một vài như: "Abba, Father", "Hail Mary, Gentle Woman" và "Only a Shadow". Carey là một trong số nhiều nhạc sỹ biên soạn Thánh nhạc dành cho việc phụng vụ Công Giáo đương thời, một thể loại âm nhạc đã tạo ra nhiều sự thành công lan rộng trong cộng đồng nói tiếng Anh trên thế giới. Ông và vợ của mình là Carol Jean Kinghorn đã xuất bản nhiều album và tuyển tập âm nhạc, thông qua nhà xuất bản OCP (Oregon Catholic Press). CareyCarool Jean hiện đang là cộng tác viên về âm nhạc phụng vụ tại nhà thờ Immaculate Heart of Mary Catholic (Tạm dịch: Nhà thờ Trái tim Đức Mẹ Vô Nhiễm) ở Indianapolis, nơi mà Carey hiện đang hướng dẫn ca đoàn.

Nói về tác phẩm "Waiting in Silence", Carey chia sẻ: "Với tôi, Mùa Vọng là mùa của Chờ Đợi – chờ đợi Thiên Chúa sẽ được sinh ra một lần nữa trong lòng chúng ta… Mỗi chúng ta như một Người Cha, Người Mẹ mới đang mong chờ đứa con đầu lòng của mình… chúng ta không thể ngừng mong đợi sự ra đời của đứa bé. Vậy nên, chúng ta vẫn chờ, và sự chờ đợi ấy sẽ hoàn hảo hơn trong sự Thinh Lặng tuyệt đối – Thinh lặng của lời cầu nguyện. Chỉ có sự thinh lặng của cầu nguyện mới có thể "mở được tâm hồn' của ta để đón chờ sự giáng sinh trở lại của Chúa Giêsu." Đây cũng chính là lý do để Carey chọn tựa đề "Waiting in Silence" cho tác phẩm của mình.

Carey chia sẻ thêm: "Mỗi phiên khúc được kết thúc bằng cụm từ Hy Lạp MARANATHA. Trong tiếng Hy Lạp, cụm từ đẹp đẽ này có nghĩa là LẠY CHÚA, XIN HÃY ĐẾN."


English Missal (Viet Nam); Breaking Bread/Music Issue (Overseas)

Day: Advent (Sundays and Weekdays) Ngày: Mùa Vọng (Chủ nhật và các ngày trong tuần)
Liturgical: Liturgy of the Eucharist, Communion Song Phụng vụ: Phụng Vụ Thánh Thể, Bài hát rước lễ
Topical: Hope, Loneliness, Longing for God, Trust Đề tài: Hy vọng,Cô đơn,Khao khát Thiên Chúa,Tin tưởng

Music found in OCP English Missal 2011 #43

Bài hát có thể được tìm thấy trong ấn phẩm: OCP English Missal 2011 (bài số #43)


English Missal (Viet Nam); Breaking Bread/Music Issue (Overseas)


Click Here to Leave
Comment or Question?
X
Email : *
Content : *
(*) : Required
Message sent !

Song List:

Click here for liturgical year and liturgical usage indexes - Xem mục lục theo phụng vụ và năm phụng vụ