OCPVN.ORG

English Missal Songbook 2016-2018
English Missal 2016
Nhà phân phối
Sách chỉ xuất bản tại Việt Nam.
Tuyển tập hơn 400 bài Thánh ca Anh ngữ bao gồm những bài Thánh ca truyền thống và đương đại, Thánh vịnh tiếng Anh. Với bốn bộ lễ và những bài Thánh ca dành riêng phục vụ cho các nghi thức trong Thánh lễ. Hai trang đầu tiên là phần nghi thức Thánh lễ thu gọn để bạn có thể theo dõi Thánh lễ tiếng Anh một cách thuận tiện nhất.
OCP tự hào mang đến cho bạn một tuyển tập Thánh ca tiếng Anh hay và đúng tinh thần Phụng Vụ để sử dụng trong Thánh lễ tiếng Anh.
 
NXB Tôn Giáo
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Công Oánh
Biên tập: Nguyễn Thị Hà
GPXB: 2736-2015/ CXBIPH/24-288/TG

Giá bìa: 35.000 đồng
Số trang: 312 trang.
Khổ: 16x24cm