OCPVN.ORG

Chọn Ngài

Bộ sưu tập chưa từng có này sẽ mang lại cho bạn 48 ca khúc Việt - Anh được yêu thích nhất, được dùng cho những buỗi họp mặt giới trẻ, phụng vụ, cầu nguyện, tĩnh tâm và nhiều dịp khác.

Phụ lục Thánh Lễ Tiếng Anh
Phụ lục Thánh Lễ Tiếng Anh
Nhà phân phối

Đã xuất bản tại Việt Nam

 

Download Indexes

Nhằm cung cấp phiên bản Nghi thức Thánh lễ tiếng Anh mới này cho các bạn trẻ tại Việt Nam, OCP đã phát hành cuốn Phụ Lục Thánh Lễ Tiếng Anh vào tháng 3/2012.

Cuốn sách được thiết kế tiện dụng cho mọi người. Sách bao gồm các thay đổi mới trong Thánh lễ, kể cả Bộ Lễ mới. Ngoài ra, sách còn cung cấp cho các bạn một số bài hát tiếng Anh nổi tiếng và thông dụng. Các bạn cũng tìm thấy ở đây một số bài Thánh ca Việt Nam quen thuộc được dịch song ngữ. Đây là những bài Thánh ca Việt Nam đầu tiên được dich sang tiếng Anh.

NXB Tôn Giáo
GPXB: 239-2012/CXB/18-37/TG