OCPVN.ORG

Bilingual Mass: "Bộ Lễ Canh Tân/Mass of Renewal" by Curtis Stephan

Với nhu cầu Phụng vụ thánh lễ tiếng Anh ngày càng lớn ở cả trong và ngoài nước. OCP đã phát triển một bộ lễ song ngữ Anh-Việt dành riêng cho cộng đồng người Việt, "Bộ Lễ Canh Tân/Mass of Renewal" của nhạc sĩ Curtis Stephan. Bộ lễ này dùng bản dịch tiếng Việt của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và bản dịch tiếng Anh với sự cho phép của Ủy ban Quốc Tế về Anh ngữ trong Phụng vụ, gọi tắt là ICEL (International Commission on English in the Liturgy). "Bộ Lễ Canh Tân/Mass of Renewal" được phép phổ biến với sự chấp thuận của Uỷ ban Phụng tự, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. 

Bộ lễ phù hợp với các giáo xứ có cộng đồng người Việt tại nước ngoài hoặc các thánh lễ tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên trong nước. OCP mong muốn giúp mọi người có thể cầu nguyện và tham dự thánh lễ một cách sốt sắng và tâm tình nhất.

Purchase music at ocp.org
Vietnamese Guitar Edition (Online only)
Vietnamese Assembly Edition (FREE DOWNLOAD)
Keyboard/Choral Edition 
Keyboard/Vocal Edition
Guitar/Vocal Edition
Choral-only Edition

Text: Excerpts from the Vietnamese trans. of the Ordo Missae, © 2006, Catholic Bishops' Conference of Vietnam. All rights reserved. Used with permission. English text © 2010, ICEL. All rights reserved. Used with permission. Music: Bộ Lễ Canh Tân/Mass of Renewal; Curtis Stephan, b. 1973; Vietnamese adapt. by Khanh Nguyễn and Rufino Zaragoza, OFM, © 2009, 2012, Curtis Stephan. Published by OCP. All rights reserved.