OCPVN.ORG

Chọn Ngài Collection

Chọn Ngài - sách thánh ca song ngữ Anh Việt được ra đời trên nhu cầu của các cộng đồng Công giáo người Việt tại Mỹ, Việt Nam và trên thế giới. Tư liệu về những bài hát song ngữ giúp cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại gìn giữ tiếng nói, văn hóa của dân tộc qua những lời ca chúc tụng Thiên Chúa trong phụng tự, sinh hoạt giớ trẻ.