811 lượt nghe

The Cross of Love (Song of Farewell)

RUFINO ZARAGOZA, OFM

Playlist

1

The Cross of Love (Song of Farewell)

RUFINO ZARAGOZA, OFM

05:22
00:00
4:03

Số thứ tự bài hát: # 231 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal Songbook


Popup Plugin