1,201 lượt nghe

Your Words Are Spirit and Life

BERNADETTE FARRELL

Playlist

1

Your Words Are Spirit and Life

BERNADETTE FARRELL

05:22
00:00
4:03

Số thứ tự bài hát: # 21 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal Songbook


Bài hát này được viết cho nhà thờ Thánh Mellitus ở Bắc London, một trong nhiều cộng đoàn mà tôi đã phục vụ với tư cách là Cố vấn Âm nhạc của Giáo phận Westminster. Chúng tôi muốn lời cầu nguyện qua tiếng hát của ban hợp ca sẽ mạnh mẽ hơn và khuyến khích sự phong phú của các giọng lĩnh xướng từ nhiều nền văn hóa và dân tộc. Đây sẽ là điểm tốt nhất cho chúng ta bắt đầu phần Phụng vụ Lời Chúa. Chúng tôi từng bước xây dựng một nguồn cho các thánh vịnh ‘chung’ dung cho cả giáo xứ, trong đó gồm các bài hát bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Bài Thánh vịnh 18 này được viết để giới thiệu một ‘giai điệu-thánh vịnh’ đơn giản và sốt sắng cho cầu nguyện (hoặc thánh vịnh được sáng tác) cho phụng vụ Chúa Nhật. Mặc dù đoạn điệp khúc mới mẻ và tác giả đã hát không nhạc đệm, nhưng toàn bộ phần hợp ca đều hòa quyện. Các giai điệu này ngay lập tức liên hệ đến tính chân lý của thánh vịnh và tạo ra không khí hào hứng, sôi động.
Từ đó, bài Thánh vịnh này đã được hát trong nhiều bộ lễ khác nhau và được đệm bằng nhiều loại nhạc cụ đa dạng. Dĩ nhiên nhạc cụ chính yếu nhất vẫn là giọng hát. Với tư cách của một người lĩnh xướng, điều quan trọng là phải biết và cầu nguyện với Thánh vịnh này trước khi bạn hát và liên hệ bài Thánh vịnh với cuộc sống của bạn và đời sống của cộng đồng. Hãy chuẩn bị phần hát thật hoàn hảo thì bạn sẽ không bị phân tâm bởi phần nhạc hoặc lời. Bằng cách này bạn có thể tập trung hoàn toàn vào việc cầu nguyện bằng Thánh vịnh với bản hợp ca này. Lời Hằng Sống sẽ không trở lại từ những tâm hồn trống rỗng của chúng ta.
Bernadette Farrell, tháng 5-2014

Popup Plugin