Ấn phẩm phụng vụ

Chung Lời Tán Tụng / United in Faith & Song

1

Hồng Ân Tuyệt Vời / Amazing Grace

-

2

Này Con Chớ Lo / Be Not Afraid

-

3

Bread Of Life / Bánh Cho Đời

-

4

Celtic Alleluia (Celtic Mass) / Alleluia

-

5

Christ, Be Our Light

-

6

City Of God / Về Nhà Cha

-

7

Con Đường Chúa Đã Đi Qua / The Way Of Love

-

8

Hail Mary: Gentle Woman / Mẹ Maria Dịu Hiền

-

9

Hang Bê-lem / In Bethlehem

-

10

Here I Am, Lord / Này Con Đáp Lời

-

11

Jesus Christ Is Risen Today / Chúa Đã Phục Sinh

-

12

Mẹ Maria / As Lovely As the Dawn

-

13

My God And My All / Chúa Là Gia Nghiệp Con

-

14

O Come, All Ye Faithful / Hôm Nay Toàn Dân

-

15

On Eagle’s Wings / Trên Đôi Cánh Phượng Hoàng

-

16

Prayer Of St. Francis / Kinh Cầu Thánh Phanxicô

-

17

Silent Night, Holy Night / Đêm Thánh Vô Cùng

-

18

Tâm Tình Hiến Dâng / A Gift Of Love

-

19

The Cross Of Love (Blessing Prayer) / Đường Tình Yêu

-

20

Tình Chúa Cao Vời / Boundless Love

-

21

Whatsoever You Do / Việc Chi Người Làm

-

22

Xin Vâng / Yes, Lord

-

23

Ye Sons And Daughters / Mừng Chúa Sống Lại

-

24

Đồng Cỏ Tươi / Fields of Fresh Grass

-

00:00
4:03

CHỈ PHÁT HÀNH TẠI HOA KỲ.

Chung Lời Tán Tụng là tuyển tập sách và CD thánh ca song ngữ đầu tiên với hai thứ tiếng Việt và Anh dành cho người tín hữu Công Giáo tại Hoa Kỳ. Tập thánh ca này gồm 24 bài thánh ca được dùng trong các dịp lễ và các mùa phụng vụ như Thứ Năm Tuần Thánh, Lễ Vọng Phục sinh, mùa Phục sinh, các lễ kính Đức Mẹ và mùa Giáng sinh. Rất nhiều những bài hát này được dùng thường xuyên trong năm phụng vụ.

Tập thánh ca này sẽ giúp cho các ca đoàn Việt Nam hát những bài gốc thánh ca tiếng Anh quen thuộc bằng tiếng Việt trong thánh lễ của giới trẻ. Chúng tôi hy vọng đây là một cách giúp cho các thiếu nhi Việt Nam, là những trẻ em đang học tiếng Việt, có thể hát những bài hát mà các em đã được nghe tại các thánh lễ Mỹ. Đây cũng có thể là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp cho các cộng đoàn Việt Nam duy trì văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc.

Chia sẻ
 • 1. Hồng Ân Tuyệt Vời / Amazing Grace
 • 2. Này Con Chớ Lo / Be Not Afraid
 • 3. Bread Of Life / Bánh Cho Đời
 • 4. Celtic Alleluia (Celtic Mass) / Alleluia
 • 5. Christ, Be Our Light
 • 6. City Of God / Về Nhà Cha
 • 7. Con Đường Chúa Đã Đi Qua / The Way Of Love
 • 8. Hail Mary: Gentle Woman / Mẹ Maria Dịu Hiền
 • 9. Hang Bê-lem / In Bethlehem
 • 10. Here I Am, Lord / Này Con Đáp Lời
 • 11. Jesus Christ Is Risen Today / Chúa Đã Phục Sinh
 • 12. Mẹ Maria / As Lovely As the Dawn
 • 13. My God And My All / Chúa Là Gia Nghiệp Con
 • 14. O Come, All Ye Faithful / Hôm Nay Toàn Dân
 • 15. On Eagle’s Wings / Trên Đôi Cánh Phượng Hoàng
 • 16. Prayer Of St. Francis / Kinh Cầu Thánh Phanxicô
 • 17. Silent Night, Holy Night / Đêm Thánh Vô Cùng
 • 18. Tâm Tình Hiến Dâng / A Gift Of Love
 • 19. The Cross Of Love (Blessing Prayer) / Đường Tình Yêu
 • 20. Tình Chúa Cao Vời / Boundless Love
 • 21. Whatsoever You Do / Việc Chi Người Làm
 • 22. Xin Vâng / Yes, Lord
 • 23. Ye Sons And Daughters / Mừng Chúa Sống Lại
 • 24. Đồng Cỏ Tươi / Fields of Fresh Grass