Với mục đích sử dụng trong Thánh Lễ song ngữ cho giới trẻ và thanh niên, Đồng Tâm hy vọng giúp cho thiếu nhi, các bạn trẻ xác tín được lý lịch đa-tính-cách của mình trong bối cảnh Việt, Mỹ và Công giáo. Ấn phẩm này cũng hữu dụng cho các phong trào như Thiếu Nhi Thánh Thể, Thiếu Nhi Fatima, nhóm Đồng Hành, Giới Trẻ Việt Nam trong các hội trại huấn luyện hay tĩnh tâm cuối tuần.

Tìm hiểu thêm tại đây.

 

Chia sẻ trang này: