Tùy vào nhu cầu và mục đích, nhưng để chuẩn bị cho một Thánh lễ Song Ngữ Anh-Việt cho giới trẻ tại Việt Nam, chuyên gia Thánh Nhạc của OCP khuyến khích cộng đoàn theo các quy chuẩn sau:

          • Sử dụng tiếng Anh: Bộ lễ, các bài Thánh ca.

          • Sự dụng tiếng Việt: Bài giảng của Linh Mục chủ tế. 

          • Sử dụng song ngữ Anh – Việt: 1-2 bài Thánh ca, thường là Ca Tiến Lễ hoặc Hiệp Lễ.

Nhằm đảm bảo ca đoàn có đầy đủ tư liệu cần thiết để hỗ trợ cho các bài hát và lời nguyện trong phụng vụ, OCP có một thư viện những tài liệu đi kèm, bản hợp xướng, công cụ hỗ trợ lên kế hoạch và nhiều hơn nữa tại trang Học Thuật.

 

Tại Việt Nam, OCP có phát hành các ấn phẩm phù hợp cho cộng đoàn của bạn sử dụng như:

          • English Missal 2019bao gồm những trình tự Phụng Vụ trong Thánh Lễ bằng Tiếng Anh và các bài đọc, Phúc Âm cho tất cả ngày Chúa Nhật và cho những ngày lễ đặc biệt trong năm.

          • English Missal Songbook 2016-2018sách hát gồm 400 bài Thánh ca Anh ngữ bao gồm những bài Thánh ca truyền thống và đương đại, Thánh vịnh tiếng Anh. Với bốn bộ lễ và những bài Thánh ca dành riêng phục vụ cho các nghi thức trong Thánh lễ.

          • Respond & Acclaim 2019Thánh Vịnh Đáp Ca và Tung Hô Tinh Mừng cho các ngày Chúa Nhật và ngày lễ cho năm Phụng Vụ 2019, dành cho ca đoàn.

          • Phụ Lục Thánh Lễ Tiếng Anhcó trình tự Phụng Vụ trong Thánh Lễ song ngữ Anh – Việt, dành cho những bạn mới tham dự Thánh lễ Tiếng Anh.


       

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ lễ CHRIST THE SAVIOR – Dan Schutte