Nhằm đảm bảo cộng đoàn Hội dòng và Chủng viện tại Việt Nam có đầy đủ tư liệu cần thiết để hỗ trợ cho các bài hát và lời nguyện trong Phụng vụ Thánh lễ Tiếng Anh, OCP có một thư viện những tài liệu đi kèm, bản hợp xướng, công cụ hỗ trợ lên kế hoạch và nhiều hơn nữa tại trang Học Thuật.

 

Tại Việt Nam, OCP có phát hành các ấn phẩm phù hợp cho cộng đoàn của bạn sử dụng như:

          • English Missal – Year C: bao gồm những trình tự phụng vụ trong Thánh lễ bằng tiếng Anh đã được đổi mới. Sách còn có các bài đọc, thánh vịnh đáp ca và Phúc Âm cho tất cả ngày Chúa Nhật và cho những ngày lễ quan trọng trong năm.

          • English Missal Songbook 2019-2022: sách hát gồm hơn 400 bài Thánh ca Anh ngữ bao gồm những bài Thánh ca truyền thống và đương đại, Thánh vịnh tiếng Anh. Với bốn bộ lễ và những bài Thánh ca dành riêng phục vụ cho các nghi thức trong Thánh lễ.

          • Respond & Acclaim 2022: Thánh vịnh Đáp ca và Tung hô Tin Mừng cho các ngày Chúa nhật và ngày lễ cho năm phụng vụ 2022, được sử dụng kèm với cuốn English Missal 2021.

          • Phụ Lục Thánh Lễ Tiếng Anhcó trình tự Phụng Vụ trong Thánh Lễ song ngữ Anh – Việt, dành cho những bạn mới tham dự Thánh lễ Tiếng Anh.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ lễ CHRIST THE SAVIOR – Dan Schutte

Chia sẻ trang này: