Worship resources

English Missal 2019

Introduction

Từ năm 2012, Thánh Lễ bằng Tiếng Anh trên toàn thế giới có nhiều sự đổi mới trong Phụng Vụ để phù hợp và bám sát hơn với bản dịch Latinh của Sách Lễ Roma. English Missal 2019 được coi là quyển sách Phụng Vụ của năm. Sách bao gồm những trình tự Phụng Vụ trong Thánh Lễ bằng Tiếng Anh đã được đổi mới. Sách còn có các bài đọc, Phúc Âm cho tất cả ngày Chúa Nhật và cho những ngày lễ đặc biệt trong năm.

English Missal 2019 còn có thể dùng cùng với cuốn thánh ca English Missal – Songbook.


Publication Information

NXB Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: GĐ-TBT. Bùi Thị Lâm Ngọc
Biên tập: Lê Thị Cẩm Vân
GPXB: 3453-2018/CXBIPH/4-365/ĐoN
ISBN: 978-604-52-7020-2
Số trang: 120 trang
Khổ: 16x24cm


Price: 32.000 đ

Share