Worship resources

Respond & Acclaim 2020

Introduction

Thánh vịnh Đáp ca và Tung hô Tin Mừng cho các ngày Chúa nhật và ngày lễ cho năm phụng vụ 2020, được sử dụng kèm với cuốn English Missal 2020.

Sách có bán tại nhà sách Đức Bà Hòa Bình, Ba Chuông, thư quán Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn.


Publication Information

Price: 55.000 đ

Share