5 lượt nghe

Playlist

BLESSING

Introduction

Những bài hát giúp nâng tâm hồn mỗi khi bạn cảm thấy yếu lòng. Tin tưởng và phó thác vào hồng ân của Chúa luôn mãi để mỗi ngày cảm nhận được những ơn lành Thánh Thiêng.