Ngoài ra, bạn có thể tham dự trực tuyến nếu tình hình sức khoẻ hoặc điều kiện không cho phép. Ban Mục Vụ Truyền Thông TGP Sài Gòn có các link phụng vụ trực tuyến ở ĐÂY

 

 “Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật, Người như kẻ ai thấy cũng phải che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới”

(Is 53, 3)

 

Chia sẻ trang này: