Học thuật

Nhằm đảm bảo ca đoàn có đầy đủ tư liệu cần thiết để hỗ trợ cho các bài hát và lời nguyện trong phụng vụ, OCP có một thư viện những tài liệu đi kèm, bản hợp xướng, công cụ hỗ trợ lên kế hoạch và nhiều hơn nữa.

Văn Kiện: Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc

learn image
learn image

Âm Nhạc & Phụng Vụ

Mục Vụ Thánh Nhạc tại Việt Nam

learn image
image
Articles in English
image

HƯỚNG DẪN PHÁT ÂM THUẬT NGỮ PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO

Chi tiết
Học thuật