Tài liệu Planning Guide này được OCP Việt Nam chuẩn bị để hỗ trợ cho các cộng đoàn có thánh lễ tiếng Anh tại Việt Nam và đang sử dụng cuốn English Missal Songbook 2021-2023. Tài liệu này đưa ra những gợi ý lựa chọn những bài thánh ca phù hợp với phụng vụ cho từng ngày lễ và Chúa nhật. Ngoài ra, OCP Việt Nam còn cung cấp những gợi ý về thánh nhạc trong phụng vụ để giúp cho các cộng đoàn có thể tổ chức những thánh lễ sốt sắng cùng với sự tham gia của cả cộng đoàn Dân Chúa.

Mọi góp ý để phát triển những tài liệu sau được tốt hơn, xin Quý vị vui lòng gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ: nguoiviet@ocp.org

Lent Year A

Lent Year A

Season of Easter Year A

Season of Easter Year A

Chia sẻ trang này: