Ấn phẩm phụng vụ

Đồng Tâm

Giới thiệu

Chỉ Phát Hành Tại Hoa Kỳ. Xin bấm vào đây nếu bạn muốn đặt mua.

Tiếp theo Chung Lời Tán TụngChọn Ngài, cuốn sách Đồng Tâm (One Heart) là ấn phẩm song ngữ đầu tiên của OCP tập trung thật sự vào nghi thức. Ấn phẩm này bao gồm bản văn Thánh Lễ bằng tiếng Việt và Anh cùng với các bài thánh ca và kinh nguyện.

Ba bộ lễ trong tập sách này gồm bộ lễ Seraphim, bộ lễ phổ biến nhất ở Việt Nam; kế đó là bộ lễ dựa trên bộ lễ Mass of Renewal của Curtis Stephan, bộ lễ đầu tiên sử dụng bản văn chính thức bằng tiếng Việt và tiếng Anh; và sau cùng là bộ lễ Mass of a Joyful Heart của Steve Angrisano.

Được soạn cho cộng đoàn đa ngôn ngữ, các bản thánh ca trong ấn phẩm này là sự kết hợp cân đối giữa các bản nhạc Việt Nam (trong đó, một số được dịch sang tiếng Anh), các bài cổ điển bằng tiếng Anh (trong đó, một số bài được dịch sang tiếng Việt) và những bài nhạc phổ thông bằng tiếng Việt, tiếng Anh và song ngữ dành cho giới trẻ. Đáng chú ý là một số bài lần đầu tiên được in dưới dạng song ngữ, như In Every Age, Phó Thác, và These Alone Are Enough.

Với mục đích sử dụng trong Thánh Lễ song ngữ cho giới trẻ và thanh niên, Đồng Tâm hy vọng giúp cho thiếu nhi, các bạn trẻ xác tín được lý lịch đa-tính-cách của mình trong bối cảnh Việt, Mỹ và Công giáo. Ấn phẩm này cũng hữu dụng cho các phong trào như Thiếu Nhi Thánh Thể, Thiếu Nhi Fatima, nhóm Đồng Hành, Giới Trẻ Việt Nam trong các hội trại huấn luyện hay tĩnh tâm cuối tuần. Các nhạc sĩ và người hướng dẫn ca khúc (song leaders) có thể nghe và tham khảo hầu hết các bản nhạc song ngữ cũng như các phần của Thánh Lễ trên YouTube tại địa chỉ bit.ly/DongTam.

Planning Guide using Đồng Tâm

 


Thông tin phát hành

Chỉ Phát Hành Tại Hoa Kỳ. Xin bấm vào đây nếu bạn muốn đặt mua.


Chia sẻ