Ấn phẩm phụng vụ

English Missal 2021

Giới thiệu

Từ năm 2012, Thánh lễ bằng tiếng Anh trên toàn thế giới có nhiều sự đổi mới trong phụng vụ để phù hợp và bám sát hơn với bản dịch Latinh của Sách lễ Rôma. English Missal 2021 được coi là quyển sách phụng vụ của năm. Sách bao gồm những trình tự phụng vụ trong Thánh lễ bằng tiếng Anh đã được đổi mới. Sách còn có các bài đọc, thánh vịnh đáp ca và Phúc Âm cho tất cả ngày Chúa Nhật và cho những ngày lễ quan trọng trong năm.

Đặc biệt, cuốn English Missal 2021 năm nay được thêm các ngày lễ dành riêng cho Thái Lan và Việt Nam như lễ Đức Mẹ Mân Côi, lễ Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo, và lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ.

English Missal 2021 còn có thể dùng cùng với các cuốn sách:
English Missal Songbook 2021 – 2023 – tuyển tập thánh ca
• Respond and Acclaim 2021 –
 thánh vịnh đáp ca
• Prayer of the Faithful 2021 –
lời nguyện tín hữu


Thông tin phát hành

NXB Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: GĐ-TBT. Bùi Thị Lâm Ngọc
Biên tập: Lê Thị Cẩm Vân
GPXB: 3756-2020/CXBIPH/1-334/ĐoN
ISBN: 978-604-52-9976-0
Số trang: 244 trang
Khổ: 16x24cm


Giá: 35.000 đ

Chia sẻ