Ấn phẩm phụng vụ

English Missal – Year C

Giới thiệu

Từ năm 2012, Thánh lễ bằng tiếng Anh trên toàn thế giới có nhiều sự đổi mới trong phụng vụ để phù hợp và bám sát hơn với bản dịch Latinh của Sách lễ Rôma. English Missal – Year C được coi là quyển sách phụng vụ của năm. Sách bao gồm những trình tự phụng vụ trong Thánh lễ bằng tiếng Anh đã được đổi mới. Sách còn có các bài đọc, thánh vịnh đáp ca và Phúc Âm cho tất cả ngày Chúa Nhật và cho những ngày lễ quan trọng trong năm C.

Đặc biệt, ngoài các bài đọc cho ngày Chúa nhật, cuốn English Missal có thêm các ngày lễ đặc biệt mà các nơi như Thái Lan, Việt Nam, Philipines mừng kính trọng thể như lễ Đức Mẹ Mân Côi, lễ Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo, và lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ, Simbang Gabi…

English Missal – Year C còn có thể dùng cùng với các cuốn sách:
English Missal Songbook 2021 – 2023 – tuyển tập thánh ca
• Respond and Acclaim –
 thánh vịnh đáp ca
• Prayer of the Faithful –
lời nguyện tín hữu

Sách đã được phát hành vào Mùa Vọng năm 2021.


Thông tin phát hành

Nhà Xuất Bản Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: GĐ-TBT. Bùi Thị Lâm Ngọc
Biên tập: Lê Thị Cẩm Vân
GPXB: 3905-2021/CXBIPH/7-437/ĐoN
ISBN: 978-604-332-526-3
Số trang: 320 trang
Khổ: 16x24cm


Giá: 58.000 đ

Chia sẻ
Popup Plugin