Ấn phẩm phụng vụ

Nguồn Mạch Của Taizé

Giới thiệu

Bản sửa đổi “nội quy” cuối cùng của Thầy Roger thuộc Cộng đoàn Taizé. Nguồn Mạch Của Taizé là cuốn sách làm nền tảng cho đời sống chung của Cộng đoàn Taizé, tập sách này là cơ sở giúp ta hiểu rõ ơn gọi của Taizé. Nó được trình bày như một lá thư mà Thầy Roger muốn gửi riêng đến từng độc giả, cho biết làm thế nào mặc dù có nản lòng và thậm chí nghi ngờ chúng ta vẫn có thể luôn tìm thấy sự tĩnh dưỡng bằng việc luôn biết trở về với những nguồn mạch của đức tin.

Trong phần hai của tập sách, Thầy Roger ngỏ lời đặc biệt với các anh em trong cộng đoàn, nhắc nhớ họ về những điều cốt yếu giúp cho đời sống chung nên khả thi. Bằng văn phong đặc biệt của mình, vị sáng lập Cộng đoàn Taizé đã diễn tả chính bản thân mình bằng những từ ngữ đi thẳng vào trái tim độc giả. Trong từng trang sách, thầy cẩn thận viết lên từng chữ mà trước hết thầy đã cố gắng sống bằng chính cuộc đời của mình.

Nguyên tác tiếng Pháp Amour de tout amour: Les sources de Taizé © 1990, 2000, Ateliers et Presses de Taizé, Pháp.

Bản dịch tiếng Việt của Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu và Linh mục Phanxicô Xaviê Bùi Nguyên Duy © 1990, 2013, 2019, Ateliers et Presses de Taizé, Pháp. Bảo lưu mọi quyền.


Thông tin phát hành

NXB Đồng Nai
Chịu trách nhiệm xuất bản: GĐ-TBT. Bùi Thị Lâm Ngọc
Biên tập: Lê Thị Cẩm Vân
GPXB: 4266-2019/CXBIPH/2-485/ĐoN
ISBN: 978-604-52-8577-0
Số trang: 120 trang
Khổ: 11×17.5cm


Giá: 28.000 đ

Chia sẻ