Ấn phẩm phụng vụ

Những Bài Hát Từ Cộng Đoàn Taizé

Giới thiệu

Tuyển tập 60 bài hát được sử dụng tại Cộng đoàn Taizé (Pháp) kèm theo lời tiếng Việt. Thích hợp với nhiều chủ đề và hoàn cảnh khác nhau, giúp cộng đoàn ở lại trong tình liên đới để chúc tụng và lắng nghe tiếng Chúa. Cuốn sách do Cộng đoàn Taizé và OCP Việt kết hợp phát hành tại Việt Nam.

Được sử dụng cùng với Sách dành cho các nhạc cụ.

__________________

Thầy Ghislain của Cộng đoàn Taizé chia sẻ:

 

Những bản thu mẫu của Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho (Sài Gòn):


Thông tin phát hành

NXB Tôn Giáo
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Công Oánh
Biên tập: Vũ Văn Hiếu
GPXB: 1795-2016/CXBIPH/07-104/TG
Số trang: 104 trang
Khổ: 15x21cm


Giá: 35.000 đ

Chia sẻ