Ấn phẩm phụng vụ

Phụ Lục Thánh Ca Dân Chúa

Giới thiệu

Nhằm cung cấp phiên bản Nghi thức Thánh lễ tiếng Anh mới này cho các bạn trẻ tại Việt Nam, OCP đã phát hành cuốn Phụ Lục Thánh Lễ Tiếng Anh.

Cuốn sách được thiết kế tiện dụng cho mọi người. Sách bao gồm các thay đổi mới trong Thánh lễ, kể cả Bộ Lễ mới. Ngoài ra, sách còn cung cấp cho các bạn một số bài hát tiếng Anh nổi tiếng và thông dụng. Các bạn cũng tìm thấy ở đây một số bài Thánh ca Việt Nam quen thuộc được dịch song ngữ. Đây là những bài Thánh ca Việt Nam đầu tiên được dịch sang tiếng Anh.


Thông tin phát hành

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo
Khổ: 15x23cm
Số trang: 64


Giá: 20.000 đ

Chia sẻ
Popup Plugin