Ấn phẩm phụng vụ

Respond & Acclaim 2019

Giới thiệu

Thánh Vịnh Đáp Ca và Tung Hô Tinh Mừng cho các ngày Chúa Nhật và ngày lễ cho năm Phụng Vụ 2019, được sử dụng kèm với cuốn English Missal 2019.


Thông tin phát hành

Giá: 55.000 đ

Chia sẻ