Ấn phẩm phụng vụ

Respond & Acclaim 2021

Giới thiệu

Thánh vịnh Đáp ca và Tung hô Tin Mừng cho các ngày Chúa nhật và ngày lễ cho năm phụng vụ 2021, được sử dụng kèm với cuốn English Missal 2021.

Sách có bán tại nhà sách Đức Bà Hòa Bình, Ba Chuông, thư quán Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn.


Thông tin phát hành

Chia sẻ