Ấn phẩm phụng vụ

Respond & Acclaim 2023

Giới thiệu

Thánh vịnh Đáp ca và Tung hô Tin Mừng cho các ngày Chúa nhật và ngày lễ cho năm phụng vụ 2023, được sử dụng kèm với cuốn English Missal – Year A.

Sách có bán tại nhà sách Đức Bà Hòa Bình, Ba Chuông, thư quán Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn.


Thông tin phát hành

Chia sẻ