Song Ngữ / Đa Văn Hóa

Phục vụ cộng đoàn trong giáo xứ của bạn bằng âm nhạc nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa và ngôn ngữ của họ, nhưng đồng thời cũng mời gọi những người đang học ngoại ngữ hoặc người sử dụng tiếng anh bản xứ cùng hòa âm. Còn tiếp....