Sự kiện

Những tác phẩm âm nhạc được biểu diễn tại các buổi hòa nhạc của OCP thường được tìm thấy trong tuyển tập thánh ca của OCP và các ngôi giáo đường. Sau khi trải nghiệm những buổi hòa nhạc tuyệt vời với các tác giả, cộng đồng muốn được tiếp cận và học những tác phẩm âm nhạc mới - họ đã được nghe những câu chuyện về những bài hát, nghe những bài hát này trong đức tin và hát với đức tin mới

Praise and Worship with Spirit & Song

15.09.2018 | 12:00

OCP Showcase 2017

Cùng tham gia với các nhạc sĩ của OCP trong showcase 2017! Đa dạng trong phong cách thể hiện từ OCP, showcase phản ánh được tất cả các phần trong phụng vụ.

04.09.2018 | 12:00

CÁC SỰ KIỆN ĐÃ QUA