Sự kiện

Những tác phẩm âm nhạc được biểu diễn tại các buổi hòa nhạc của OCP thường được tìm thấy trong tuyển tập thánh ca của OCP và các ngôi giáo đường. Sau khi trải nghiệm những buổi hòa nhạc tuyệt vời với các tác giả, cộng đồng muốn được tiếp cận và học những tác phẩm âm nhạc mới - họ đã được nghe những câu chuyện về những bài hát, nghe những bài hát này trong đức tin và hát với đức tin mới

Thánh Ca Suy Niệm

Trong tâm tình Mùa Vọng mong chờ Đấng Cứu Thế, OCP Việt Nam & Lê Quốc Tuấn mời bạn đến với đêm nhạc Thánh Ca Suy Niệm để cùng lắng đọng tâm hồn và dọn lòng mình giữa bộn bề lo toan của cuộc sống thành thị. Một đêm nhạc không rộn ràng, chỉ có ánh nến, piano và giọng hát mộc.

“Quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước” – 11.2018

Buổi Cầu Nguyện Với Các Bài Hát Từ Cộng Đoàn Taizé cùng với thầy Ghislain tại nhà nguyện cổ Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn. Chủ đề: ‘’Quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước‘’

Danh sách bài hát:
– De noche/Trong Đêm Đen (#7 Sách Bài Hát)
– Mane nobiscum (#19 Sách Bài Hát)
– Thánh Vịnh 116, câu phiên khúc hát cùng với “Alleluia 7”
– Nada te turbe/Chẳng Gì Khiến Ta Lo Âu (#32 Sách Bài Hát)
– Nothing can ever (#36 Sách Bài Hát)
– Il Signore ti ristora/Ngài Phục Hồi Hồn Con (#58 Sách Bài Hát)
– Christe Salvator (#29 Sách Bài Hát)
– El Senyor/Ở Trong Chúa (#12 Sách Bài Hát)
– I am sure I shall see (#49 Sách Bài Hát)

Nguồn: WGPSG – Ban Mục Vụ Truyền Thông TGP Sài Gòn

12.11.2018 | 19:00

OCP Showcase from NPM 2018

OCP Showcase – Wednesday, July 11, 2018

Watch a replay of OCP staff and composers from the 2018 Showcase! Reflecting the breadth of styles published by OCP, the Showcase features pieces for the entire liturgical year.

Download the songbook HERE.

CÁC SỰ KIỆN ĐÃ QUA